Project Dare2Share koppelt onderwijs aan Zeeuws bedrijfsleven

26 februari 2019

"Samen staan bedrijven sterker"

Studenten van de HZ en Scalda gaan Zeeuwse bedrijven in de logistiek helpen te vernieuwen. 

Lees het artikel in PZC.