Vacature Programmamanager Zeeland Connect

21 december 2019

voor ca. 32 – 40 uur per week

De logistieke sector is één van de belangrijkste economische sectoren voor Zeeland. Ruwweg 1 of de 3 banen is afhankelijk van onze havens, logistiek en de daar gevestigde bedrijven.

Om deze voor Zeeland belangrijke sector verder te ontwikkelen is Zeeland Connect hét ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt. Zeeland Connect inspireert, initieert en faciliteert – onafhankelijk- kansrijke projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden. Ook organiseert Zeeland Connect netwerkbijeenkomsten in de regio waar kennis en ervaring over logistieke uitdagingen en kansen met elkaar kan worden gedeeld. Daarnaast haalt Zeeland Connect kennis op uit landelijke netwerken waarin Zeeland Connect participeert en deelt die met haar stakeholders in de regio. Zeeland Connect versterkt met haar activiteiten de concurrentiekracht van de regio.

Zeeland Connect met u in een spil positie ondersteunt het bedrijfsleven om de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van o.a. digitalisering, robotisering, autonoom transport, synchromodaal transport en internet of things,te kunnen implementeren. U geeft uitvoering aan het meerjarenprogramma 2020 – 2023. Verantwoording legt u af aan de stuurgroep van Zeeland Connect. Hierbij wordt u ondersteunt door programmaleiders, communicatieve ondersteuning en financiële ondersteuning.

 

Functieomschrijving

Zeeland Connect is op zoek naar een programmamanager. Uw werkzaamheden zijn gericht op het verder ontwikkelen van het programma en de projecten van Zeeland Connect, ondersteund door projectmanagers en in nauwe samenwerking met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid.

 

De volgende werkzaamheden behoren tot uw takenpakket:

 • Het verder ontwikkelen van het programma en de verschillende programmalijnen van Zeeland Connect, onder aansturing van en in afstemming met de stuurgroep.
 • Verantwoordelijkheid voor de voortgang van de actielijnen benoemd in het meerjarenprogramma van Zeeland Connect.
 • Opstellen van jaarplannen, begroting en financieringsplannen in overleg met stuurgroep, programmamanagement, projectleiders en financiers.
 • Het initiëren van projecten, (laten) uitwerken van voorstellen en business cases en het opstellen van budgetten.
 • Bewaken voortgang van de verschillende programmalijnen en projecten en afstemming met betrokken externe partijen en projectmanagers.
 • Onderhouden, verbreden en verdiepen van bestaand netwerk (regionale, landelijke netwerken).
 • Verzorgen van de communicatie over de uitgevoerde activiteiten en informeren (externe) betrokkenen.
 • Zorg dragen voor externe financiering, subsidies en funding (regionaal, nationaal en internationaal).
 • Gedegen budgetbewaking, rapporteren en afleggen van verantwoording over het gevoerde (financiële) beleid.
 • Aansturen van projectmanagers, communicatiespecialist en afstemming/samenwerking met de financiële afdeling.

 

Functie-eisen

 • WO opleiding, met een sterke logistieke of bedrijfskundige component.
 • Minimaal 10 tot 20 jaar relevante werkervaring, affiniteit met de logistieke bedrijven en infrastructuur in Zeeland is een pluspunt.
   

De ideale kandidaat heeft een uitstekend organiserend vermogen en communicatievaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk. U bent een echte verbinder waarin u zowel intern als extern contacten kan leggen om de bedrijven (verder) op weg te helpen.

 

U bent ondernemend, maar gaat niet in de schoenen van de ondernemer staan. U haalt plezier uit het aantrekken van bedrijvigheid en het succesvol koppelen van specifieke behoeften aan de mogelijkheden van Impuls Zeeland, inclusief  het externe netwerk.

 

U bent een professional en weet uw eigen doelen bepalen. U kunt commercieel en creatief denken, en bent open-minded. U bent iemand die visie ontwikkelt, maar als persoon bent u pragmaticus en sterk zelf-organiserend.
 

U heeft aantoonbare ervaring met programmamanagement en daarmee een goed politiek gevoel voor de belangen van zeer diverse stakeholders en bent altijd proactief in het effectief onderhouden van het netwerk. Presentaties geven gaat je gemakkelijk af, op diverse niveaus.
 

U heeft kwaliteiten op het gebied van stakeholdersmanagement en kunt acteren in een speelveld met verschillende en soms tegengestelde belangen.

 

Wat bieden wij?

 

Dienstverband: 32  - 40 uur per week
Duur: Het betreft een structurele functie, overeenkomst in eerste instantie voor 1 jaar
Salarisindicatie: € 5000 - € 7500 op basis van 40 uur, afhankelijk van opleiding en ervaring

Locatie: Vlissingen, Nederland

 

 

Reageren

Stuur uw sollicitatiebrief en cv voor 7 januari 2020 naar Baukje Doedée, e-mail baukjedoedee@impulszeeland.nl