De wereld van Augmented & Virtual Reality

Uitnodiging:

De wereld van Augmented & Virtual Reality

6 april

Met de inzet van digitale technologieën, kunnen processen en werkzaamheden vereenvoudigd en efficiënter uitgevoerd worden. Een deel van die technologieën wordt ingezet om de werkelijkheid te verrijken of te simuleren en staan bekend als Augmented Reality, Virtual Reality en Mixed Reality.

Graag laten wij je kennis maken met deze toepassingen op woensdag 6 april a.s. Tijdens deze bijeenkomst krijg je antwoord op de

vragen:
Wat is de zin en onzin van Augmented, Virtual en Mixed Reality?
Welke technologieën worden reeds succesvol toegepast in de logistiek en supply chain?
Welke toegevoegde waarde kunnen Augmented, Virtual en/of Mixed Reality hebben voor jouw organisatie?

programma
Alexander Verbraeck (professor Systems & Simulation aan de TU Delft) geeft de deelnemers inzicht in de huidige en toekomstige wereld van Augmented, Virtual en Mixed Reality. Aansluitend zijn er 2 break-out sessies met demo’s, inhoudelijke brainstorm en discussies.

locatie
Enversed – Veemgebouw Etage 7
Torenallee 100-02, Eindhoven

Deelname is gratis en wordt gehouden onder de vlag van de projecten DDSZ en DALI in samenwerking met Impuls Zeeland en LIOF.

Aanmelden, klik hier