Barge Connect

Barge Connect

Beter Benutten Vaarwegen In Barge Connect werken publieke en private partijen samen om de tankvaart in de Zeeuwse regio te optimaliseren. Het gaat daarbij om de binnenvaart. In eerste instantie ligt de focus op het beter benutten van wacht- en ligplaatsen. Het unieke van de aanpak is dat verladers, vervoerders, vaarwegbeheerder en haven hier samen optrekken om concrete problemen op te lossen door sneller en vaker informatie uit te wisselen. Het gaat om het voorkomen van piekbezetting van wacht- en ligplaatsen. Verkend wordt of planningen van transport en afhandeling beter op elkaar zijn af te stemmen door meer data te delen.

Het doel van dit project is in eerste instantie het beter benutten van de bestaande capaciteit van lig- en wachtplaatsen van de Zeeuwse binnenvaartcorridor. Het resultaat is een beter voorspelbare en betrouwbare vervoersmodaliteit en meer veiligheid op de vaarweg. Tegelijkertijd versterkt het initiatief de samenwerking tussen de vaarwegbeheerder (Rijkswaterstaat), de haven (Zeeland Seaports), de bedrijven (o.a. Zeeland Refinery en Dow Benelux) en de vervoerders (Koninklijke BLN-Schuttevaer). Ook de HZ University of Applied Sciences participeert. Provincie Zeeland maakt het initiatief mogelijk. Vanuit Zeeland Connect wordt aangestuurd op het aansluiten van meer (Zeeuwse) programmapartners.

Betrokken partijen

Rijkswaterstaat, Zeeland Seaports, Zeeland Refinery, Dow Benelux, Koninklijke BLN-Schuttevaer, HZ University of Applied Sciences, Provincie Zeeland