Team

Bart Bosma

Bart Bosma Zeeland Connect

Organisatie: HZ University of Applied Sciences

Mijn reden om mee te doen aan Zeeland Connect zijn:
Mijn streven is om met onze opleiding Logistics Engineering studenten op te leiden die een belangrijke bijdrage leveren aan creëren van zo’n goed mogelijke logistieke dienstverlening in Zeeland waarbij gebruik wordt gemaakt van de actuele technologische ontwikkelingen. Om dit te kunnen doen is intensieve samenwerking en afstemming met het beroepenveld van groot belang. Zeeland Connect is een belangrijk platform om tot deze samenwerking te komen.