Betere Sluisbezetting Terneuzen

Betere Sluisbezetting Terneuzen

Beter Benutten – afgerond

Schepen hebben geregeld lange wachttijden bij de sluizen van Terneuzen. Een betere bezetting van de sluizen, bijvoorbeeld door betere spreiding van de schepen, voorkomt piektijden. In Terneuzen is een uitgebreide analyse gemaakt van aantallen schepen op verschillende tijdstippen en dagen. Wat zijn de drukke momenten, welke schepen worden er dan geschut, zijn sommige dagen drukker dan andere? De studie is erop gericht inzicht te krijgen in de mogelijkheden om de scheepvaart slimmer aan te sturen en effectiever gebruik te maken van bestaande maritieme- en haveninfrastructuur. Met als direct effect kortere wachttijden voor de schepen, en dus economisch voordeel voor zowel verladers, binnenvaart als bedrijven.