Nieuws Business case autonoom transport in de haven Vlissingen

 Business case autonoom transport in de haven Vlissingen

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

De business case voor autonoom transport in de haven van Vlissingen

Door: Evelot Westerink-Duijzer

Automatisering van transport heeft verschillende potentiële voordelen, zoals een toename van de wegcapaciteit, de verkeersveiligheid en het rijcomfort. Daarnaast kan automatisering een belangrijke oplossing bieden voor het groeiende chauffeurstekort. In dit rapport onderzoeken we de impact van het gebruik van autonome voertuigen in de haven van Vlissingen, waarbij we de prestaties vergelijken met reguliere voertuigen. We identificeren ook de synergie-effecten die kunnen worden bereikt met een gedeelde pool van autonome voertuigen die door meerdere bedrijven kunnen worden gebruikt.

We doen ons onderzoek op basis van data van zes bedrijven in de haven van Vlissingen en bestuderen drie soorten transportstromen: inbound/outbound transport, transport tussen bedrijven binnen de haven en voertuigen die zich verplaatsen op het terrein van één bedrijf. We gaan uit van het bestaan van een central gate waar vrachtwagens hun lading achterlaten of ophalen, waarbij autonome terminaltrekkers de lading binnen de haven vervoeren. Dit betekent dat de first- en lastmile van het transport autonoom worden uitgevoerd.

Onze resultaten tonen aan dat de implementatie van autonome voertuigen verschillende voordelen met zich meebrengt, ondanks de aanvankelijke stijging van de materieelkosten. Allereerst leidt de implementatie van autonome voertuigen tot een verlaging van de personeelskosten. Omdat de voertuigen zelfrijdend zijn, kan een enkele control room medewerker meerdere voertuigen tegelijkertijd monitoren, wat resulteert in een aanzienlijke besparing op personeel. Daarnaast zien we dat autonome voertuigen een forse verlaging van de brandstofkosten met zich meebrengen, vanwege hun electrische aandrijving. Dit is niet alleen financieel aantrekkelijk, maar leidt ook tot eenlagere CO2-uitstoot en verkleint de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

De resultaten van ons onderzoek laten zien dat de synergie-effecten van een pool van autonome voertuigen beperkt zijn. Kleine kostenbesparingen kunnen worden bereikt, omdat voertuigen iets efficiënter kunnen worden gebruikt. Dit is vooral gunstig voor de kleinere bedrijven, die slechts één of twee autonome terminaltrekkers nodig hebben voor hun eigen activiteiten. Grotere bedrijven kunnen al op eigen kracht een efficiënte inzet van de voertuigen realiseren. Het beperkte potentieel voor synergie wordt vooral veroorzaakt door de grote overeenkomst in openingstijden en vervoerspatronen over alle bedrijven heen.

Op basis van de bevindingen in dit rapport adviseren wij de bedrijven in de haven van Vlissingen om autonome voertuigen te overwegen als een financieel aantrekkelijk alternatief voor reguliere terminaltrekkers. Hoewel de financiële voordelen van een gedeelde pool van voertuigen beperkt zijn, kan een vorm van samenwerking een bredere acceptatie van geautomatiseerd vervoer mogelijk maken. De strategische adoptie van autonome voertuigen door meerdere bedrijven in de haven van Vlissingen versterkt de positie van de haven in de markt en draagt bij aan een groenere en duurzamere toekomst.

Het volledige rapport is hier te downloaden.

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport