Ronald Wielemakers (voorzitter)

Ronald Wielemakers (voorzitter)

Team Ronald Wielemaker Functie: Voorzitter Stuurgroep Organisatie: Directeur – Wielemaker Transport- en Containerbedrijf Mijn naam is Ronald Wielemaker, directeur bij Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV. Bij Zeeland Connect ben ik voorzitter van de...
John Dane

John Dane

Team John Dane Lid Stuurgroep Organisatie: College van Bestuur – HZ University of Applied Sciences Mijn naam is John Dane, ik ben lid van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences, ik ben lid van de stuurgroep van de kennis-en...
Harry van der Maas

Harry van der Maas

Team Harry van der Maas Functie: Agendalid Stuurgroep Organisatie: Gedeputeerde Provincie Zeeland Mijn naam is Harry van der Maas. Zeeuwse bedrijven zijn gebaat bij goede en veilige verbindingen. Over water, spoor, weg en per buisleiding. Als gedeputeerde voor...
Lennard van Oeveren

Lennard van Oeveren

Team Lennard van Oeveren Functie: Lid Stuurgroep Organisatie: Directeur – Automotions Groep Mijn naam is Lennard van Oeveren, directeur bij Automotions Groep. Bij Zeeland Connect ben ik bestuurslid van de stuurgroep. Zeeland Connect verbindt overheid, onderwijs...
Gerben Paauwe

Gerben Paauwe

Team Gerben Paauwe Functie: Lid Stuurgroep Organisatie: CEO – Kloosterboer Vlissingen Mijn naam is Gerben Paauwe, ik ben eindverantwoordelijk voor Kloosterboer Vlissingen. Binnen Zeeland Connect ben ik lid van de stuurgroep. Onze sector en daarmee ook ons...