Ronald Wielemaker (voorzitter)

Ronald Wielemaker (voorzitter)

Team Ronald Wielemaker Functie: Voorzitter Stuurgroep Organisatie: Directeur – Wielemaker Transport- en Containerbedrijf Mijn naam is Ronald Wielemaker, directeur bij Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV. Bij Zeeland Connect ben ik voorzitter van de...
Gert Bulté

Gert Bulté

Team Gert Bulté Functie: Lid Stuurgroep Organisatie: General Manager Lineage Vlissingen...
John Dane

John Dane

Team John Dane Lid Stuurgroep Organisatie: College van Bestuur – HZ University of Applied Sciences Mijn naam is John Dane, ik ben lid van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences, ik ben lid van de stuurgroep van de kennis-en...
Harry van der Maas

Harry van der Maas

Team Harry van der Maas Functie: Agendalid Stuurgroep Organisatie: Gedeputeerde Provincie Zeeland Mijn naam is Harry van der Maas. Zeeuwse bedrijven zijn gebaat bij goede en veilige verbindingen. Over water, spoor, weg en per buisleiding. Als gedeputeerde voor...
Lennard van Oeveren

Lennard van Oeveren

Team Lennard van Oeveren Functie: Lid Stuurgroep Organisatie: Directeur – Automotions Groep Mijn naam is Lennard van Oeveren, directeur bij Automotions Groep. Bij Zeeland Connect ben ik bestuurslid van de stuurgroep. Zeeland Connect verbindt overheid, onderwijs...