Dare2Connect van start!

Dare2Connect

1 september 2022 – Start van het project

Het project Dare2Connect is op 1 september 2021 van start gegaan! Het project onderzoekt het duurzamer en efficiënter inrichten van containertransport. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de succesfactoren. HelloContainer, Dacomex, iSHARE/UC Groep, HZ University of Applied Sciences en Zeeland-Connect zijn trotse partners van dit project. Binnenkort kunnen we meer delen over dit unieke project. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie