Dare2Connect

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie

Het project ‘Dare2Connect – Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ onderzoekt het duurzamer en efficiënter inrichten van containertransport. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in de randvoorwaarden en kennis op te bouwen over de succesfactoren. Trotse projectpartners van dit project zijn HelloContainer, Dacomex, iSHARE/UC Groep, HZ University of Applied Sciences en Zeeland Connect.

Digitale logistieke platformen

De opkomst van digitale logistieke platformen is een game changer voor de bestaande partijen in de transportmarkt. Enerzijds maken online platforms de transportmarkt transparant door het bundelen van vraag- en aanbod op het platform. Daarmee wordt beschikbare capaciteit in de markt beter benut en dalen de kosten en prijzen in de keten. Anderzijds bundelt een online platform de vraagzijde van de markt en faciliteert het aanbieders om een groter aantal potentiële klanten te bereiken. Online platforms zijn disruptief omdat ze gebruikers op basis van geavanceerde technologie en data individueel en op maat bedienen aangeduid als een user-centric approach – en daarmee bestaande partijen die daar nu in actief zijn verdrijven en op basis van data nieuwe diensten en businessmodellen ontwikkelen. Bedrijven als Bol.com, Zalando, Amazon, Booking en Uber zijn bekende voorbeelden van platformen die zeer succesvol zijn met een user-centric-approach.

Innovatief: door-to-port-to-port

In transport en logistiek hebben digitale logistieke platformen zich tot nu toe vanwege de complexiteit van de logistieke keten beperkt tot een deel van de keten (port-to-port: van haven naar haven) of tot een gespecialiseerde deelmarkt (containerwegvervoer). Dit project is erop gericht een grote stap verder te gaan en de logistieke exportketen van “door-to-port-to-port” te digitaliseren en exporteurs via een online portal de logistieke te laten boeken en managen. Hierbij is het uitgangspunt dat een verlader een optimale keuze voor zijn containertransport kan maken op basis van kosten, efficiency en milieueffecten van zijn transport. 

Bijdrage van het project aan de innovatieagenda 

De ontwikkeling van een innovatief boekingsplatform voor containerlogistiek in Zeeland draagt bij aan een progressieve reactie op de huidige uitdagingen. Naast het optimaliseren en verduurzamen van de logistiek in de sector in Zeeland draagt dit project ook bij aan een veel bredere digitale transformatie. Naarmate de digitalisering voortschrijdt, ontstaan er nieuwe kansen voor bedrijven en zij zullen gebruik moeten maken van instrumenten voor dataverzameling en -analyse om gelijke tred te houden met de evolutie van de sector. Het innovatief omgaan met beschikbare technische innovaties en het samenbrengen van ontwikkelingen zorgt ervoor dat het domein van het kennis- en innovatienetwerk Havens en Logistiek niet alleen digitaliseert maar zich aanpast om mee te kunnen ontwikkelen in een digitale wereld. Op deze manier heeft het project impact op de digitale transformatie van de afnemers en de sector. Dit maakt de sector in Zeeland minder kwetsbaar, weerbaar tijdens verwachtte veranderingen, en open voor nieuwe innovaties.

Doelen

De doelen van Dare2Connect zijn:

  • Onderzoek doen naar en kennis opbouwen over het duurzamer en efficiënter inrichten van containertransport van door-to-port.
  • Vergroten van inzicht in de randvoorwaarden en succesfactoren om verbeteringen aan te kunnen brengen in modaliteit keuze voor container transporten
  • Ontwikkelen van een proof of concept inclusief een datamodel waarmee verbeteringen in de aansturing van container transporten praktisch kunnen worden toegepast

Resultaten

Met het project willen de projectpartners de volgende resultaten bereiken:

  • Wetenschappelijk onderzoeksrapport dat inzicht geeft in de minimaal vereiste randvoorwaarden voor het delen van data gerelateerd aan container transporten van door-to-port in een logistieke keten
  • Onderzoeksrapport dat praktijkervaringen en resultaten door het toepassen van iSHARE en eventueel OTM (open Trip model) beschrijft en aandachtspunten voor toekomstige implementaties aanreikt.
  • Inzicht voor verladers in de regio’s Zeeland, Vlaanderen, Brabant en Zuid-Holland voor het aansturen en selecteren van verschillende modaliteiten voor het transport van/naar de havens.
  • Inzicht voor verladers en vervoerders in betrouwbare en correcte data gerelateerd aan container transporten, zoals onder andere: CO2-uitstoot, vertrek/aankomst gegevens, beschikbaarheid van ruimte en containers.
  • Verladers de mogelijkheid bieden om transporten via diverse modaliteiten te kunnen boeken, te monitoren en data te kunnen delen met andere partijen in de logistieke keten (terminals, deep-sea rederijen, etc.)

Werkwijze

De doelen en resultaten worden op de volgende manier bereikt:

1.         Bepalen scope op het gebied van regio, stakeholders, procedures en overige componenten.
2.         Bepalen databehoefte en data eigenaren en data bronnen.
3.         Samenwerking zoeken met bestaande projecten/initiatieven.
4.         Inventarisatie benodigde data en inzet van afsprakenstelsel iSHARE  om data tussen
            ketenpartners veilig te kunnen uitwisselen.
5.         Bouwen front-end en eventuele koppelingen die het mogelijk maken voor verladers om     
            inzicht in deze data te krijgen en ook te kunnen boeken.
6.         Concept testen bij Dacomex en elimineren van show-stoppers.
7.         Live-gang bij Dacomex.
8.         Opschalen naar meerdere verladers, vervoerders, terminals  en andere regio’s

 

Interesse om mee te doen?

Wij zoeken voor dit project verladers die met ons willen samenwerken. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Praktisch

Projectnaam: Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint (werknaam project: Dare2Connect)
Startdatum: 1-9-2021
Einddatum: 1-10-2023
Projectpartners: Dacomex, iSHARE/UC Groep, HZ University, Zeeland-Connect, HelloContainer

Contact

Remco de Rijke Zeeland Connect

Remco de Rijke

E-mail: remcoderijke@impulszeeland.nl

Jos de Jonge

E-mail: jos@hellocontainer.com

Nieuws

Maak kennis met Zeeland Connect

Zeeland Connect is er voor Logistiek Zeeland, wij organiseren regelmatig kennissessies en netwerkbijeenkomsten.

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie