Dare2Share

 Projectpartners D2S

Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten van HBO-kennis en capaciteit (Human Capital) voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector. Het maken van een efficiency slag (innovatie) binnen het MKB en opdoen van ervaringen voor het zittend en aankomend Human Capital in de logistieke sector staan daarbij voorop.

Talent Innovation Pool

Centraal in het project staat het delen van capaciteit en kennis ten behoeve van het MKB in de sector Logistiek. De essentie is dat stagiaires en afstudeerders van bedrijven actuele vraagstukken van het MKB in de logistieke sector oplossen in een zogenaamde ‘Talent Innovation Pool”-omgeving (TIP). Dit is een pool waarin stagiaires, maar ook uiteindelijk ook eigen mensen, worden uitgewisseld, samenwerken en co-creëren tussen verschillende bedrijven. Voordeel is dat heel gericht wordt gewerkt aan complexe vraagstukken vanuit het MKB en kennis niet alleen wordt toegevoegd aan de bedrijven maar ook onderling wordt gedeeld. Partners zijn in Zeeland

  • HZ university of applied sciences
  • Scalda
  • Zeeland Connect
  • Zeeuws Midden en Kleinbedrijf

Tevens werken we samen met hoge scholen uit Limburg en gaan we op zoek naar partner leveranciers die kunnen helpen met een aantal innovatievraagstukken  

Naast het innovatie lab waarin studenten problemen oplossen voor het MKB, kan gekozen worden voor zittend personeel gericht op innovatie uit hetzelfde MKB die worden gekoppeld aan studenten van de Hogeschool en via pools worden gekoppeld aan de bredere vraag van uit het MKB. Hoe dan ook is participatie vanuit het MKB essentieel in het slagen van deze innovatie projecten.

Landelijk netwerk

Tevens kan geput worden uit de “landelijke kennispool” middels de afstudeertafels (over de 10 hogescholen met logistieke opleidingen). Binnen het project worden landelijk afstudeertafels bijeen gebracht waarin studenten (en stagiairs, afstudeerders) die aan (min of meer) vergelijkbare onderwerpen bij vergelijkbare bedrijven en organisaties werken in contact gebracht worden met elkaar en met hun respectievelijke bedrijven, docenten en experts in de projecten om op die manier optimaal elkaars kennis en ervaring en al gerealiseerde oplossingen te kunnen delen en hergebruiken zonder telkens opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.

Het project moet het Zeeuws MKB beter in contact brengen en houden met het HBO en door kennis delen sneller innovaties tot stand brengen bij de Zeeuwse bedrijven.