Dare2Share

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Dare2Share

Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten van HBO-kennis en capaciteit (Human Capital) voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector. Het maken van een efficiency slag (innovatie) binnen het MKB en opdoen van ervaringen voor het zittend en aankomend Human Capital in de logistieke sector staan daarbij voorop.

Talent and Innovation Pooling (TIP)

Centraal in het project staat ‘Talent and Innovation Pooling‘ (TIP) dat is gericht op het delen van capaciteit en kennis ten behoeve van het MKB in de sector Logistiek. De essentie is dat stagiaires en afstudeerders van bedrijven actuele vraagstukken van het MKB in de logistieke sector oplossen in een zogenaamde ‘innovative lab’-omgeving (boilerroom). Dit is een pool waarin stagiaires, maar ook eigen mensen, worden uitgewisseld, samenwerken en co-creëren tussen verschillende bedrijven. Voordeel is dat heel gericht wordt gewerkt aan complexe vraagstukken vanuit het MKB en kennis niet alleen wordt toegevoegd aan de bedrijven maar ook onderling wordt gedeeld. Partners zijn onder andere Hogescholen, ROC’s en bedrijven. Het concept kan gemakkelijk worden gedupliceerd binnen de diverse regio’s. Er zijn diverse varianten van TIP mogelijk. Uitgangspunt in Dare2Share is een gezamenlijke gepoolde vraag waarbij de vraag geformuleerd wordt vanuit het MKB en de Hogescholen een (deel van het) antwoord bieden op deze vraag door met studenten in het project te participeren.

Naast het innovative lab waarin stagiaires en studenten problemen oplossen voor het MKB kan gekozen worden voor zittend personeel uit hetzelfde MKB dat wordt gekoppeld aan studenten van de Hogeschool en via pools worden gekoppeld aan de uitvraag uit het MKB. Hoe dan ook is participatie vanuit het MKB essentieel, ongeacht welke variant je kiest.

Landelijke Kennispool

Binnen de “fysieke regionale” variant met een groep van ondernemers, studenten en medewerkers, kan geput worden uit de “landelijke kennispool” middels de afstudeertafels (over de 10 hogescholen met logistieke opleidingen). Binnen het KennisDC logistiek worden landelijk afstudeertafels bijeen gebracht waarin studenten / stagiaires / afstudeerders die aan (min of meer) vergelijkbare onderwerpen bij vergelijkbare bedrijven en organisaties werken in contact gebracht worden met elkaar en met hun respectievelijke bedrijven, docenten en experts in de projecten om op die manier optimaal elkaars kennis en ervaring en al gerealiseerde oplossingen te kunnen delen en hergebruiken zonder telkens opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.

Online Platform

Naast een fysiek TIP scenario richt het project zich op ontwikkeling van een online variant waarbij de kennisdeling tussen Human Capital en MKB op een online platform plaatsvindt. Binnen de online variant vindt de match tussen vraag uit het MKB en aanbod vanuit het Human Capital plaats binnen een E-learning of Blended-learning omgeving. Voordeel van een dergelijk scenario is gemakkelijke opschaling van vraag en aanbod, disseminatie van kennis en ervaring voor de sector logistiek, regionaal, landelijk maar zelfs internationaal.

Human Capital

Door kennis en capaciteit voor het MKB beter te ontsluiten draagt het project bij aan zowel verhoging van het kennisniveau van de sector als ook de concurrentiekracht van de individuele MKB bedrijven in de regio. Dare2Share voorziet in het beschikbaar maken van hoger opgeleid Human Capital voor het MKB bedrijf in de logistiek. En daarmee verkleint het project de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod bij de bedrijven. Ook richt het project zich op de beïnvloeding van de awareness van het management bij de MKB-bedrijven over de invloed van de innovaties binnen de sector op het te voeren personeelsbeleid en de bedrijfsvoering. Ondertussen hebben twaalf bedrijven via een letter of intent bevestigd om te participeren in de TIP pilot van het Dare2Share project.

Voor meer informatie neemt u contact op met Niek Brinkhuis, projectmanager bij Zeeland Connect.

 

 

Dit project wordt ondersteund door:

Je titel komt hier

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Dare2Share eCMR programma

Dare2Share eCMR programma

In ons netwerk is behoefte aan informatie en handvatten om een start te maken met de implementatie van de digitale vrachtbrief (e-CMR). Een implementatie traject is voor iedere onderneming verschillend. Binnen Dare2Share, een initiatief van Zeeland Connect en in samenwerking met studenten van HZ University of Applied Sciences, is inmiddels ruime ervaring opgedaan ten aanzien van bedrijfsanalyses in de logistieke sector en het verkennen van de implicaties van de invoering van de digitale vrachtbrief. Doel van Dare2Share is om deze opgedane kennis te delen, zodat logistiek ondernemers in de regio er hun voordeel mee kunnen doen. In februari 2021 start Zeeland Connect een nieuw Dare2Share e-CMR programma, waarmee verladers en wegtransporteurs op een zelf te kiezen tempo en diepgang aan de slag kunnen met de invoering van de digitale vrachtbrief.

Voor wie?
Het Dare2Share e-CMR programma is bedoeld voor verladers en wegtransporteurs die de impact van de implementatie van de e-cmr in hun onderneming willen verkennen. Hiertoe is naast relevante kennis ook een analyse nodig van de bestaande bedrijfsprocessen. Een dergelijke analyse wordt binnen het Dare2Share e-CMR programma uitgevoerd door studenten van de HZ University of Applied Sciences, Logistics Engineering. Afhankelijk van de wensen van de deelnemende bedrijven zijn er verschillende manieren om deel te nemen aan het Dare2Share e-CMR programma. Deze manieren vertalen zich in de volgende ‘pakketten’: Inspirator, Quick scan en Maatwerk.

Hoe doe ik mee aan het Dare2Share e-CMR programma?

INSPIRATOR:
Het ‘Inspirator’-pakket is bedoeld voor bedrijven voor wie het nog te vroeg is of het nu (nog) niet gelegen komt om actief te starten met het verkennen van de mogelijkheden van de e-CMR. Door deelname als ‘Inspirator’ kunnen deze bedrijven zich toch al oriënteren, laten inspireren
en leren van andere bedrijven. Indien u kiest voor het pakket ‘Inspirator’ neemt u deel aan 6 verdiepingsbijeenkomsten en krijgt u inzicht in de aanpak en resultaten rondom de e-CMR. Deze aanpak en resultaten zijn niet afgestemd op uw onderneming, echter u krijgt wel mee wat er bij de analyses en voorbereiding tot implementatie van de e-CMR komt kijken en hoe andere deelnemende bedrijven hier concreet mee aan de slag gaan.

Voor deze bijeenkomsten worden alle aan het Dare2Share e-CMR programma deelnemende bedrijven en de studenten uitgenodigd. Ook zullen ondernemers die eerder hebben meegedaan aan dit programma hun ervaringen delen, op basis waarvan u lering kunt trekken en uw
voordeel kunt doen voor uw eigen bedrijfspraktijk. Bijkomstigheid van deze bijeenkomsten is dat u in een informele sfeer kunt netwerken met branchegenoten.

QUICK SCAN:
De ‘Quick scan’ is bedoeld voor bedrijven die interesse hebben in de implementatie van de e-CMR, maar nog onvoldoende inzicht hebben hoe dit de onderneming gaat raken en in welke mate de voordelen daadwerkelijk binnen de eigen organisatie en logistieke keten gerealiseerd kunnen worden. Indien u kiest voor de ‘quick scan’ krijgt u naast deelname aan 6 verdiepingsbijeenkomsten (zie ‘Inspirator’) een op uw onderneming afgestemd beknopt onderzoeksrapport met daarin:

  • inzicht in de implicaties op het proces ‘order to cash’
    • een technische analyse van uw systemen en de compatibiliteit ervan met e-CMR pakketten
    • een vergelijkend overzicht van mogelijke leveranciers en de relevante selectiecriteria

De Quick scan wordt uitgevoerd door studenten, welke volledig begeleid worden door HZ/Zeeland Connect. U neemt deel door tijd vrij te maken om de studenten te woord te staan en de benodigde relevante bedrijfsinformatie beschikbaar te stellen, op basis waarvan de quick scan
zal worden uitgevoerd.

MAATWERK:
Het maatwerk pakket is bedoeld voor bedrijven die de stap naar invoering van de e-CMR willen zetten. Deelnemers aan het maatwerk pakket willen een weloverwogen beslissing nemen op basis van hun eigen bedrijfsprocessen (logistiek, administratief en fi nancieel), de verwachte
meerwaarde (business case) en ICT randvoorwaarden. Indien u kiest voor de maatwerk aanpak krijgt u een volledig onderzoeksrapport. Een student van de HZ University of Applied Sciences / Engineering Logistics besteedt zijn of haar volledige stageperiode in uw bedrijf en werkt
aan een maatwerk analyse, waarmee u een compleet startdocument hebt om met de implementatie van de e-CMR te kunnen beginnen. Daarnaast neemt u tijdens dit traject deel aan 6 verdiepingsbijeenkomsten waar u andere deelnemende bedrijven ontmoet en opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld.

Voor meer informatie bekijk u hier de flyer

Meedoen?
Meldt u dan voor 31 oktober aan! Natuurlijk wilt u de beste student voor uw opdracht. Om die reden is het belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt, om te voorkomen dat de studenten van Logistics Engineering bij andere opdrachtgevers aan de slag gaan.
Aanmelden kan door contact op te nemen met Niek Brinkhuis, projectmanager bij Impuls Zeeland, partner van Zeeland Connect. E-mail: niekbrinkhuis@impulszeeland.nl, telefoon: 06-30671827