Dare2Share

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Dare2Share

Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten van HBO-kennis en capaciteit (Human Capital) voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector. Het maken van een efficiency slag (innovatie) binnen het MKB en opdoen van ervaringen voor het zittend en aankomend Human Capital in de logistieke sector staan daarbij voorop.

Talent and Innovation Pooling (TIP)

Centraal in het project staat ‘Talent and Innovation Pooling‘ (TIP) dat is gericht op het delen van capaciteit en kennis ten behoeve van het MKB in de sector Logistiek. De essentie is dat stagiaires en afstudeerders van bedrijven actuele vraagstukken van het MKB in de logistieke sector oplossen in een zogenaamde ‘innovative lab’-omgeving (boilerroom). Dit is een pool waarin stagiaires, maar ook eigen mensen, worden uitgewisseld, samenwerken en co-creëren tussen verschillende bedrijven. Voordeel is dat heel gericht wordt gewerkt aan complexe vraagstukken vanuit het MKB en kennis niet alleen wordt toegevoegd aan de bedrijven maar ook onderling wordt gedeeld. Partners zijn onder andere Hogescholen, ROC’s en bedrijven. Het concept kan gemakkelijk worden gedupliceerd binnen de diverse regio’s. Er zijn diverse varianten van TIP mogelijk. Uitgangspunt in Dare2Share is een gezamenlijke gepoolde vraag waarbij de vraag geformuleerd wordt vanuit het MKB en de Hogescholen een (deel van het) antwoord bieden op deze vraag door met studenten in het project te participeren.

Naast het innovative lab waarin stagiaires en studenten problemen oplossen voor het MKB kan gekozen worden voor zittend personeel uit hetzelfde MKB dat wordt gekoppeld aan studenten van de Hogeschool en via pools worden gekoppeld aan de uitvraag uit het MKB. Hoe dan ook is participatie vanuit het MKB essentieel, ongeacht welke variant je kiest.

Landelijke Kennispool

Binnen de “fysieke regionale” variant met een groep van ondernemers, studenten en medewerkers, kan geput worden uit de “landelijke kennispool” middels de afstudeertafels (over de 10 hogescholen met logistieke opleidingen). Binnen het KennisDC logistiek worden landelijk afstudeertafels bijeen gebracht waarin studenten / stagiaires / afstudeerders die aan (min of meer) vergelijkbare onderwerpen bij vergelijkbare bedrijven en organisaties werken in contact gebracht worden met elkaar en met hun respectievelijke bedrijven, docenten en experts in de projecten om op die manier optimaal elkaars kennis en ervaring en al gerealiseerde oplossingen te kunnen delen en hergebruiken zonder telkens opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.

Online Platform

Naast een fysiek TIP scenario richt het project zich op ontwikkeling van een online variant waarbij de kennisdeling tussen Human Capital en MKB op een online platform plaatsvindt. Binnen de online variant vindt de match tussen vraag uit het MKB en aanbod vanuit het Human Capital plaats binnen een E-learning of Blended-learning omgeving. Voordeel van een dergelijk scenario is gemakkelijke opschaling van vraag en aanbod, disseminatie van kennis en ervaring voor de sector logistiek, regionaal, landelijk maar zelfs internationaal.

Human Capital

Door kennis en capaciteit voor het MKB beter te ontsluiten draagt het project bij aan zowel verhoging van het kennisniveau van de sector als ook de concurrentiekracht van de individuele MKB bedrijven in de regio. Dare2Share voorziet in het beschikbaar maken van hoger opgeleid Human Capital voor het MKB bedrijf in de logistiek. En daarmee verkleint het project de groeiende mismatch tussen vraag en aanbod bij de bedrijven. Ook richt het project zich op de beïnvloeding van de awareness van het management bij de MKB-bedrijven over de invloed van de innovaties binnen de sector op het te voeren personeelsbeleid en de bedrijfsvoering. Ondertussen hebben twaalf bedrijven via een letter of intent bevestigd om te participeren in de TIP pilot van het Dare2Share project.

Voor meer informatie:

 

Remco de Rijke Zeeland Connect

Remco de Rijke

Dare2Share
E-mail: remcoderijke@impulszeeland.nl

Nieuws

TIP ronde bezoek Palsgaard

TIP ronde bezoek Palsgaard

DARE2SHARE // TALENT INNOVATION POOL – Live bijeenkomst TIP bij PalsgaardOnze eerste live bijeenkomst van de nieuwe TIP ronde binnen het Dare2Share project is een feit! TIP is een learning community van bedrijven en HBO-studenten. Het komende half jaar richten we ons...

Lees meer
TIP ronde

TIP ronde

TIP ronde Data: 28 januari 2022 Voor meer informatie neemt u contact op met Remco de Rijke, projectmanager van Zeeland Connect.

Lees meer
Dare2Share eCMR programma

Dare2Share eCMR programma

21 oktober 2020 In ons netwerk is behoefte aan informatie en handvatten om een start te maken met de implementatie van de digitale vrachtbrief (e-CMR). Een implementatie traject is voor iedere onderneming verschillend. Binnen Dare2Share, een initiatief van Zeeland...

Lees meer
Dare2Share Seminar E-CMR’

Dare2Share Seminar E-CMR’

Succesvolle Dare2Share Seminar E-CMR’ 22 september 2020 We kijken terug op een succesvolle webinar omtrent de digitale vrachtbrief (E-CMR). Georganiseerd op 15-09 door Zeeland Connect in samenwerking met Hans Togtema van Collect + GO en Paul Knoop van Beurtvaartadres/...

Lees meer
Onderzoek studenten Logistics Engineering van HZ

Onderzoek studenten Logistics Engineering van HZ

Onderzoek studenten Logistics Engineering van HZ gewaardeerd door Topsector Logistiek   Beaudine van Brummen, Imara de Rooij en David Bruijnzeel, drie studenten van de HZ University of Applied Sciences die de studie Logistics Engineering volgen hebben in het...

Lees meer

Maak kennis met Zeeland Connect

Zeeland Connect is er voor Logistiek Zeeland, wij organiseren regelmatig kennissessies en netwerkbijeenkomsten.

Dit project wordt ondersteund door: