Dare2Share

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Agenda Dare2Share

Zeeland Connect Netwerk Club Agenda

Zeeland Connect Netwerk ClubDe Zeeland Connect Netwerk Club is een zakelijk netwerk gebaseerd op vertrouwen en samenwerking met als doel de logistiek in Zeeland te versterken. We brengen partners en ondernemers op een aangenaam effectieve manier met elkaar in contact...

TIP ronde

TIP ronde Data: 21 oktober 2021 19 november 2021 10 december 2021 28 januari 2022 Voor meer informatie neemt u contact op met Niek Brinkhuis, projectmanager van Zeeland Connect.

Webinar blockchain in de logistiek, 9 november

Blockchain in de logistiek & mobiele robots in de logistiek Blockchain, waarschijnlijk heb je er al van gehoord via cryptomunten zoals Bitcoin. Maar blockchain is veel meer dan dat. Het biedt ook heel wat mogelijkheden om gegevens op een betrouwbare en...

Agenda overzicht

Actueel

Duurzame oplossing tussen Vlissingen en Lelystad

Duurzame oplossing over het water tussen Vlissingen, Rotterdam en LelystadEr is meer aandacht voor duurzaam transport en we zien een modal shift van weg naar andere modaliteiten. Voor de aanvoer en afvoer van hun goederen maken Waterman Onions uit Lelystad en McCain...

Opleidingstraject Hybride Techniekopleiders Zeeland

02 juli 2021 Opleidingstraject Hybride Techniekopleiders Zeeland start vanaf najaar 2021 We begeven ons in een mooie branche! Ervoor zorgdragen dat kennis en ervaring op hoog niveau behouden en doorgegeven wordt, is dan ook zeer belangrijk. Mede door de verbinding...

Proefrijden in elektrische bussen: dat smaakt naar meer!

29 juni 2021 Het afgelopen half jaar hebben de eerste ondernemers via Zeeland Connect ervaring opgedaan met het proefrijden in elektrische bussen. Dankzij de proefritten en een uitgebreide analyse, gemaakt door studenten van HZ University of Applied Sciences, hebben...

Nieuws overzicht

Dare2Share

Het project Dare2Share heeft als doel het beter ontsluiten van HBO-kennis en capaciteit (Human Capital) voor het Midden- en Kleinbedrijf en daarmee bij te dragen aan oplossingen van de vraagstukken binnen het MKB in de logistiek, transport en supply chain management sector. Het maken van een efficiency slag (innovatie) binnen het MKB en opdoen van ervaringen voor het zittend en aankomend Human Capital in de logistieke sector staan daarbij voorop.

Talent Innovation Pool

Centraal in het project staat het delen van capaciteit en kennis ten behoeve van het MKB in de sector Logistiek. De essentie is dat stagiaires en afstudeerders van bedrijven actuele vraagstukken van het MKB in de logistieke sector oplossen in een zogenaamde ‘Talent Innovation Pool”-omgeving (TIP). Dit is een pool waarin stagiaires, maar ook uiteindelijk ook eigen mensen, worden uitgewisseld, samenwerken en co-creëren tussen verschillende bedrijven. Voordeel is dat heel gericht wordt gewerkt aan complexe vraagstukken vanuit het MKB en kennis niet alleen wordt toegevoegd aan de bedrijven maar ook onderling wordt gedeeld. Partners zijn in Zeeland

 • HZ university of applied sciences
 • Scalda
 • Zeeland Connect
 • Zeeuws Midden en Kleinbedrijf

Tevens werken we samen met hoge scholen uit Limburg en gaan we op zoek naar partner leveranciers die kunnen helpen met een aantal innovatievraagstukken  

Naast het innovatie lab waarin studenten problemen oplossen voor het MKB, kan gekozen worden voor zittend personeel gericht op innovatie uit hetzelfde MKB die worden gekoppeld aan studenten van de Hogeschool en via pools worden gekoppeld aan de bredere vraag van uit het MKB. Hoe dan ook is participatie vanuit het MKB essentieel in het slagen van deze innovatie projecten.

Landelijk netwerk

Tevens kan geput worden uit de “landelijke kennispool” middels de afstudeertafels (over de 10 hogescholen met logistieke opleidingen). Binnen het project worden landelijk afstudeertafels bijeen gebracht waarin studenten (en stagiairs, afstudeerders) die aan (min of meer) vergelijkbare onderwerpen bij vergelijkbare bedrijven en organisaties werken in contact gebracht worden met elkaar en met hun respectievelijke bedrijven, docenten en experts in de projecten om op die manier optimaal elkaars kennis en ervaring en al gerealiseerde oplossingen te kunnen delen en hergebruiken zonder telkens opnieuw het wiel uit te hoeven vinden.

Het project moet het Zeeuws MKB beter in contact brengen en houden met het HBO en door kennis delen sneller innovaties tot stand brengen bij de Zeeuwse bedrijven.

  Heb je vragen over Dare2Share

  Niek Brinkhuis Dare2Share

  Niek Brinkhuis

  Innovatielijn manager Dare2Share
  E-mail: niekbrinkhuis@impulszeeland.nl

  Maurice Dare2Share

  Maurice Kriatow

  HZ University
  E-mail: maurice.kriatkow@hz.nl

  Synchromodaal transport

  Proefrijden in elektrische bussen: dat smaakt naar meer!

  Het afgelopen half jaar hebben de eerste ondernemers via Zeeland Connect ervaring opgedaan met het proefrijden in elektrische bussen. Dankzij de proefritten en een uitgebreide analyse, gemaakt door studenten van HZ University of Applied Sciences, hebben ze meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van elektrisch rijden.

  Zero Emissie Transport 
  Binnen het OPZuid project Zero Emissie Transport bieden we ondernemers de mogelijkheid om ervaring op te doen met elektrisch rijden. Onze projectpartner HZ University of Applied Sciences werkt hieraan mee door het aanbieden van stages onder begeleiding van onderzoeker Céline Degroote. De afgelopen zes maanden hebben Devin Sinke en Wilmar de Kraker tijdens hun afstudeerstage bij Jansen Tholen in Tholen en Breed BV in Koudekerke een analyse van het rittenprofiel en de laadbehoefte van de bedrijven gemaakt, waaruit een advies volgde voor het wagenpark. Een vast onderdeel van de stage was het proefrijden met elektrische bussen die beschikbaar werden gesteld door Louwman Mercedes-Benz Goes.

  Dare2Share

  Dare2Share eCMR programma

  In ons netwerk is behoefte aan informatie en handvatten om een start te maken met de implementatie van de digitale vrachtbrief (e-CMR). Een implementatie traject is voor iedere onderneming verschillend. Binnen Dare2Share, een initiatief van Zeeland Connect en in samenwerking met studenten van HZ University of Applied Sciences, is inmiddels ruime ervaring opgedaan ten aanzien van bedrijfsanalyses in de logistieke sector en het verkennen van de implicaties van de invoering van de digitale vrachtbrief. Doel van Dare2Share is om deze opgedane kennis te delen, zodat logistiek ondernemers in de regio er hun voordeel mee kunnen doen.

  In februari 2021 start Zeeland Connect een nieuw Dare2Share e-CMR programma, waarmee verladers en wegtransporteurs op een zelf te kiezen tempo en diepgang aan de slag kunnen met de invoering van de digitale vrachtbrief.

  Succesvolle 'Dare2Share Seminar E-CMR’

  We kijken terug op een succesvolle webinar omtrent de digitale vrachtbrief (E-CMR). Georganiseerd op 15-09 door Zeeland Connect in samenwerking met Hans Togtema van Collect + GO en Paul Knoop van Beurtvaartadres/ Transfollow.. Het grote aantal deelnemers laat maar weer eens zien hoe belangrijk dit thema is voor bedrijven in de Zeeuwse logistieke sector.

  Alhoewel elk bedrijf zijn eigen fase doormaakt, waar de één nog oriënterende is en de ander al midden in de implementatie, is er een grote gemeenschappelijke deler: bedrijven zien E-CMR als een belangrijk onderdeel van gezamenlijk digitaliseren binnen de sector.Vanzelfsprekend vereist implementatie van E-CMR investering in tijd, human capital en vermogen. Echter, staat dit in schril contrast tot de te behalen voordelen. Denk hierbij aan: papierloos werken, verbeterde ketentransparantie, data integriteit en versnelde factureringsproces. Hoe deze voordelen binnen uw onderneming te ervaren? Simpel! Vandaag nog beginnen!

  Een van de manieren om dit te doen is als bedrijf deelnemen aan de Talent Innovation Pool. Om zo samen met andere bedrijven onderzoek te doen naar implementatie van de E-CMR binnen uw bedrijf.

  Projectpartners:

  Mede mogelijk gemaakt door: