Hoe helpt digitalisering mijn bedrijf verder?

Wat betekent robotisering voor mijn personeelsbeleid?

Hoe kan ik handig gebruik maken van data?

Belang voor Zeeland

Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland en opkomst van gerobotiseerde en zelflerende logistieke systemen is innoveren in digitalisering en robotisering in Zeeland onvermijdelijk voor alle type bedrijven. Er zijn al veel oplossingen op de markt beschikbaar die direct door Zeeuwse bedrijven ingezet kunnen worden (zoals de digitale vrachtbrief). Een uitdaging voor Zeeuwse bedrijven is om kennis te nemen van deze mogelijkheden en concrete stappen te zetten. Een tweede uitdaging voor Zeeuwse bedrijven is om oplossingen te ontwikkelen voor de diverse niches die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse bedrijfsleven, maar die niet altijd voldoende volume hebben om de hoge investeringen terug te verdienen. Daarnaast gaan ontwikkelingen in ICT heel snel. De derde is een uitdaging is om de impact en mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen tijdig en goed te kunnen doorgronden en tijdig projecten te starten om met deze ontwikkelingen om te gaan. 

Met digitalisering en robotisering worden bedrijven responsiever en minder gevoelig voor beschikbaarheid van arbeidskrachten. We onderzoeken hoe bedrijven data en informatie automatisch kunnen registreren en verwerken en processen kunnen robotiseren. Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland en opkomst van gerobotiseerde en zelflerende logistieke systemen is innoveren in digitalisering en robotisering in Zeeland onvermijdelijk voor alle type bedrijven. Voor bedrijven kan dit een kans zijn om hun marktpositie te behouden en versterken. 

Heb je vragen over digitalisering en robotisering?

Meer informatie over deze innovatielijn? Mail naar: info@zeeland-connect.nl

Nieuws

Maak kennis met Zeeland Connect

Zeeland Connect is er voor Logistiek Zeeland, wij organiseren regelmatig kennissessies en netwerkbijeenkomsten.