Een nieuw lid voor de Stuurgroep Zeeland Connect: Lennard van Oeveren

Factsheet KennisDC Logistiek 2020

24 mei 2020

 

Wil jouw bedrijf groeien en zoek je een netwerk van kennis en contacten?

KennisDC Logistiek is een landelijk dekkende netwerk organisatie, een Publiek Privaat Samenwerkingsverband van 7 regionale KennisDC’s onder leiding van 7 hogescholen, verbonden met en gesteund door hun partners, bedrijven, kennisinstellingen (ROC’s en Universiteiten), intermediaire partners en regionale overheden.

Alle projecten, publicaties en nieuwsitems over diverse thema’s van het KennisDC Logistiek worden gebundeld op dit kennisportaal.

 

Meer informatie: Patricia van Damme

 

Bron: KennisDCLogistiek