Team

Gerben Paauwe

Functie: Lid Stuurgroep

Organisatie: CEO – Kloosterboer Vlissingen

Mijn naam is Gerben Paauwe, ik ben eindverantwoordelijk voor Kloosterboer Vlissingen. Binnen Zeeland Connect ben ik lid van de stuurgroep.

Onze sector en daarmee ook ons bedrijf staat voor enorme uitdagingen. De wereld om ons heen veranderd in razendsnel tempo. Belangrijke vraagstukken en thema’s dienen zich aan op het gebied van personeel en arbeid, IT maar ook zaken als omgaan met energie-transitie en duurzaamheid vragen om snelle en gerichte actie.

Genoemde thema’s zijn niet bedrijfsspecifiek maar komen terug bij alle (logistieke) bedrijven in de regio. Een gezamenlijk gerichte aanpak en daarmee het verhoging van onze regionale concurrentie-kracht is alleen mogelijk als overheid, bedrijfsleven en onderwijs de handen inéén slaan.

Wat mij betreft is Zeeland Connect hét platform en netwerk om die samenwerking te stimuleren en te komen tot concrete projecten die de positie van onze bedrijven continu verstevigd.