Greening Corridors

Greening Corridors van start

Vanaf 1 februari 2022 gaat de SPRONG-onderzoeksgroep Greening Corridors officieel van start. Goederenvervoercorridors zijn cruciaal voor de Nederlandse economie. Tegelijkertijd vormt verduurzaming van de corridors een steeds grotere uitdaging. 

Greening Corridors doet onderzoek naar de ontwikkeling en het functioneren van duurzame logistieke corridors. Onze partner HZ University of Applied Sciences is een van de onderwijsinstellingen die deel uitmaakt van het consortium. Centrale thema’s in het onderzoek zijn:
– Beter benutten van capaciteit van infrastructuur en vervoersmiddelen
– Schone, veilige en autonome modaliteiten
– Digitalisering van de keten

Het SPRONG-consortium bestaat in totaal uit 14 kennisinstellingen, vijf logistieke regionale triple helix samenwerkingsverbanden en brancheorganisaties, zeven actieprogramma’s en coalities en 10 logistieke bedrijven en overheden. Het consortium heeft totaal 36 deelnemers.

Lees meer over dit project op de website van CoE KennisDC Logistiek: https://www.kennisdclogistiek.nl/nieuws/greening-corridors-de-weg-naar-duurzaam-goederentransport.