Digitalisering & Robotisering

Belang voor Zeeland 

Door de toenemende krapte op de arbeidsmarkt in Zeeland en opkomst van gerobotiseerde en zelflerende logistieke systemen is innoveren in digitalisering en robotisering in Zeeland onvermijdelijk voor alle type bedrijven. Er zijn al veel oplossingen op de markt beschikbaar die direct door Zeeuwse bedrijven ingezet kunnen worden (zoals de Digitale Vrachtbrief). Een uitdaging voor Zeeuwse bedrijven is om kennis te nemen van deze mogelijkheden en concrete stappen te zetten. Een tweede uitdaging voor Zeeuwse bedrijven is om oplossingen te ontwikkelen voor de diverse niches die kenmerkend zijn voor het Zeeuwse bedrijfsleven, maar die niet altijd voldoende volume hebben om de hoge investeringen terug te verdienen. Daarnaast gaan ontwikkelingen in ICT heel snel. De derde is een uitdaging is om de impact en mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen tijdig en goed te kunnen doorgronden en tijdig projecten te starten om met deze ontwikkelingen om te gaan. 

Vraagstukken 

Binnen de actielijnen komen o.a. de volgende onderwerpen en vraagstukken aan de orde: 

 • Automatisering en/of robotisering van warehouse en handlingprocessen 

 • Business case voor robotisering in niches: oplossingen voor gebrek aan volume 

 • Verbeteren van de cashflow door betere registratie en facturatieprocessen 

 • Vooraanmelding terminals (digitalisering van het gehele aankomstproces, inclusief Douane,) 

 • Uitrol van de digitale vrachtbrief in het wegvervoer  

 • Nuances in toepassingsmogelijkheden Blockchain binnen Zeeuwse ketens 

 • Digitalisering en automatisering van processen binnen binnenvaartcorridors 

Ambities 2019-2023 

De actielijn ondersteunt bedrijven bij het analyseren van logistieke processen, het identificeren van effectieve digitaliserings- en robotiseringsoplossingen en het uitwerken van de business case. Door samenwerking en kennisuitwisseling tussen bedrijven te stimuleren tracht Zeeland Connect innovatieprocessen te versnellen en investeringen sneller rendabel te maken. 

De beoogde resultaten zijn: 

 • 40 bedrijven hebben gezamenlijk of individueel met ondersteuning van Zeeland Connect een verkenning of business case studie voor het digitaliseren en/of robotisering van logistieke  processen uitgevoerd. 

 • 20 bedrijven hebben daadwerkelijk ook een innovatieproject voor digitalisering en/of robotiseringstraject uitgevoerd. 

 • Zeeland Connect ondersteunt expertgroepen met bedrijven die vragen of interesse hebben in specifieke ontwikkelingen of technologieën die een grote impact kunnen hebben op de Zeeuwse logistiek (Blockchain, Internet of Things, Machine Learning) 

 • Er is een roadmap opgesteld waarin voor bedrijven inzichtelijk  wordt gemaakt welke nieuwe toepassingen van digitalisering en robotisering in de komende 10 jaar een rol gaan spelen in de logistiek en welke impact dat heeft op de human capital positie van een bedrijf. 

 • Binnen het curriculum van HBO en MBO opleidingen kunnen studenten experimenteren met het digitaliseren en robotiseren van logistieke processen in een onderwijsomgeving.  

 • De aanmelding en doorvoer van goederen binnen de Zeeuwse havens zijn gedigitaliseerd waardoor service en snelheid verhoogd zijn. Voor die processen die niet gedigitaliseerd zijn is een roadmap opgesteld