Jaarcongres Zeeland Connect: werkboek helpt vernieuwen

Jaarcongres Zeeland Connect: werkboek helpt vernieuwen

Tijdens het jaarcongres van Zeeland Connect op 14 oktober nam Jo-Annes de Bat het eerste exemplaar van het ‘Werkboek Integrale Innovatie- & Veranderaanpak’ in ontvangst. Het boek helpt bedrijven te vernieuwen. Tijdens het jaarcongres konden de aanwezige deelnemers al de eerste stappen zetten tijdens verschillende inspiratiesessies. En natuurlijk kon er, als vanouds, weer live genetwerkt worden!

Het jaarcongres van Zeeland Connect was met meer dan 130 bezoekers uit de Zeeuwse logistieke sector een geslaagd event. Het doel was om door middel van sprekers, inspiratiesessies en het ontmoetingsplein ondernemers en partners bij elkaar te brengen. Aan de gezichten van de deelnemers was duidelijk het enthousiasme af te lezen: ze konden in het Industrieel Museum Zeeland in Sas van Gent weer netwerken en zich verdiepen in interessante onderwerpen.

De ambitie van Zeeland Connect is om de logistiek in Zeeland te versterken. Het thema van het jaarcongres was ‘Verandermanagement en Sociale Innovatie’. De keuze voor dit thema is gebaseerd op de zeer snel op ons afkomende disruptieve ontwikkelingen die bekende businessmodellen zullen uitdagen en onze manier van werken substantieel en definitief zullen veranderen. Denk hierbij aan digitalisering & robotisering, de energietransitie en de veranderende verhoudingen op de arbeidsmarkt.

Ronald Wielemaker, voorzitter van de stuurgroep van Zeeland Connect, overhandigde het eerste exemplaar van het ‘Werkboek Integralie Innovatie- & Veranderaanpak’ aan gedeputeerde Jo-Annes de Bat van provincie Zeeland. Met het werkboek wil Zeeland Connect ondernemers, klein en groot, helpen een volgende stap te zetten richting vernieuwing. Zeeland Connect wil ondernemers en organisaties inspireren om niet af te wachten, maar leiderschap te tonen en na te denken hoe relevant te blijven in onze snel veranderende wereld.

Programmamanager Patricia van Damme ging in gesprek met Daan Schalck van North Sea Port, Erik Van Wunnik van DSV – Global Transport and Logistics, Niels van Sabben van Elopak, Fred Nooijen van Fontys Hogescholen, Ruurd Portman van PIT digitale transformaties, Robert Gunsing van Mobilyze en Albert Meiresonne van Invest in Zeeland. Een aantal mooie voorbeelden hoe deze bedrijven omgaan met de veranderingen die op ons afkomen, bood inspiratie voor de aanwezigen om zelf ook aan de slag te gaan. De inspiratierondes over Energietransitie & Zero Emissie Transport, Sociale Innovatie, Robotisering & Digitalisering waren hierop een mooie aanvulling.

Met een eigen werkboek op zak gingen de deelnemers aan het eind van de avond terug naar huis. Zeeland Connect organiseert de komende tijd workshops en bijeenkomsten, waar in kleine groepen verder wordt gewerkt aan de verdere versterking van logistiek Zeeland.

Ook een werkboek aanvragen? Dat kan door een mail te sturen naar info@zeeland-connect.nl.