Kick-off project Zero Emissie Transport

Kick-off project Zero Emissie Transport

22 april 2020

Op woensdag 22 april vond de algemene kick-off plaats van ons project ‘Zero Emissie transport’. Een consortium bedrijven, kennisinstellingen en overheden zullen met dit project invulling geven aan het bereiken van de doelstellingen van het Klimaatakkoord 2030 in de Zeeuwse logistiek. De basis van dit project werd reeds gelegd in 2018. Gezien de omstandigheden geen fysieke bijeenkomst op 22 april 2020, maar een video conferentie, opgeluisterd met live muziek van Hans van der Werf, eveneens van Zeeuwse bodem. Doel van de kick-off was een gezamenlijke start van het project, nadat de verleningsbeschikking was ontvangen. Een mooi moment om de inhoud van alle werkpakketten weer even op te frissen. Op donderdag 30 april vindt het tweede deel van de kick-off plaats. Deze bijeenkomst gaat over de administratieve en financiële invulling en verplichtingen binnen het project. Concreet zullen binnen 7 werkpakketten diverse uitdagingen die samenhangen met Zero Emissie transport en logistiek in Zeeland de komende jaren gezamenlijk aangepakt gaan worden.

Het betreffen de volgende werkpakketten:

Werkpakket 1: Roadmap Zero Emissie Transport Zeeland – waarbinnen onder leiding van HZ University of Applied Sciences een methodiek ontwikkeld zal gaan worden die ondernemers in Zeeland moet helpen inzicht te verkrijgen in de mogelijke scenario’s en investeringen bij het vervangen van hun bestaande wagenpark door zero emissie alternatieven.

Werkpakket 2: Haalbaarheid groene waterstof in het wegtransport in Zeeland, waarbij op sectorniveau gekeken zal worden naar de beschikbaarheid van groene waterstof, het realiseren van de benodigde tankinfrastructuur en het effect ervan op de CO2 uitstoot. Op bedrijfsniveau zal gekeken worden naar de beschikbaarheid van voertuigen, de toepasbaarheid in logistieke processen en het financieel rendement. Uitgangspunt binnen dit werkpakket is het gebruik van groene waterstof en het CO2 effect daarvan.

Werkpakket 3: Living lab, welke voorziet in een laagdrempelige kennismaking met elektrisch transport. Hiervoor wordt samengewerkt met diverse  projectpartners en geïnteresseerde bedrijven om samen te kijken naar de logistieke kansen en vraagstukken die er op organisatieniveau spelen bij het realiseren van Zero Emissie Transport. Er zal worden proefgereden met een elektrische bestelbus of vrachtwagen, waarbij onderzocht zal worden wat de mogelijke impact en kansen voor de organisatie zijn wanneer zij omschakelen naar zero emissie transport. Denk hierbij aan de integratie van zero emissie in het logistieke proces: hoe ga je om met bereik accu, het aanpassen van de planning, inwerken personeel etc. Uiteindelijk zullen de opgedane ervaringen naar aanleiding van deze kennismaking leiden tot een ontwerp om zero emissie te integreren in de bestaande bedrijfsvoering en de operationele haalbaarheid getest worden in de praktijk.

Werkpakket 4: binnen dit werkpakket werkt Scalda aan het opleiden van monteurs met specifieke kennis voor het onderhouden van elektrische voertuigen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Waarbij docenten (bedrijfs)autotechniek opgeleid zullen worden, onderwijsmateriaal ontwikkeld, benodigd lesmateriaal zal worden aangeschaft en natuurlijk studenten zullen worden opgeleid voor onderhoud aan elektrische voertuigen. Tot slot zullen gebruiks- en onderhoudsgegevens van elektrische voertuigen worden verzameld en geanalyseerd.

Werkpakket 5: transitie laad- & tankinfrastructuur in Zeeland. Dit werkpakket focust op de ontwikkeling van laad- en tankinfrastructuur voor zowel waterstof als elektrische laadpunten. Het ontbreken van goede infrastructuur is een belemmering om over te stappen op Zero Emissie. Het is daarom van groot belang om de behoefte van de bedrijven in kaart te brengen. Daarnaast denken onze projectpartners mee over het ontwerpen van een tanklocatie voor waterstof en een netwerk van oplaadpunten voor bestelbussen en trucks.

Werkpakket 6: opbouw innovatie community Zeeland Zero Emission, waar kennis en ervaring wordt gedeeld en objectieve informatie wordt aangeboden. Deze informatie zal ook beschikbaar komen voor bedrijven en organisaties die niet in het consortium zitten, zowel tijdens als na afloop van het project.

Werkpakket 7: project management. Om de uitvoering en voortgang van bovenstaande werkpakketten te coördineren, zodat de doelstellingen worden gerealiseerd conform het projectplan en de subsidievoorwaarden.

Naar verwachting zal in mei 2020 de kick-off van het project ‘Living Lab Autonoom Transport Zeeland’ plaatsvinden. Meer informatie hierover volgt zodra beschikbaar.

Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang en uitkomsten van ‘Zero Emissie transport’ en de kick-off van ‘Living Lab Autonoom Transport Zeeland’? Meldt u dan aan voor de nieuwsbrief van Zeeland Connect via onze website (www.zeeland-connect.nl) of neem contact op met Patricia van Damme, programma manager Zeeland Connect. Bereikbaar via 06-30632651 of via e-mail: patriciavandamme@zeeland-connect.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door: