Nieuws Landelijke Connected Transport Week

Landelijke Connected Transport Week

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

Slimme logistieke datatoepassingen in de praktijk in Zeeland

In de landelijke Connected Transport Corridor Week (5 t/m 9 juni 2023) laten verschillende regio’s in Nederland zien dat Connected Transport inmiddels een feit is. Denk aan informatie vanuit slimme verkeerslichten en actuele verkeersinformatie via de boordcomputer. Onder meer in regio Amsterdam, Brabant en Zeeland kun je tijdens de Connected Transport Week ervaren hoe logistiek duurzamer en efficiënter wordt met slimme mobiliteitsoplossingen voor transport. 

Ook in Zeeland werken we aan slimme, logistieke datatoepassingen die bijdragen aan een veilig, bereikbaar en toekomstbestendig Nederland. We laten je graag kennismaken met het 5G-Blueprint project en het Living Lab Autonoom Transport Zeeland. 

5G-Blueprint project

In het 5G-Blueprint project wordt onderzocht hoe met behulp van de techniek van tele-operation transport en logistiek efficiënter kan, ook grensoverschrijdend.

We onderzoek hoe real-time data uitwisseling van en naar voertuigen, tussen terminals en voertuigen en tussen voertuigen en centrales kan bijdragen aan meer efficiëntie in de supply chain, en het helpen ondervangen van chauffeurstekorten, door het op afstand sturen en ondersteunen van voer- en vaartuigen. 

Hiermee verbetert naar verwachting niet alleen de bereikbaarheid van de belangrijke logistieke corridor North Sea Port in Vlissingen, Terneuzen en Gent enerzijds en Antwerpen anderzijds, maar neemt ook de werkgelegenheid toe en kan de concurrentiepositie worden versterkt. 

Binnen het 5G Blueprint project worden digitale technieken en telecommunicatiemogelijkheden onderzocht en wordt gekeken naar onderwerpen als veiligheid, kosten en baten, verantwoordelijkheidsverdeling, samenwerking en standaardisatie. 

De inzichten en lessen van dit driejarige project worden waar mogelijk direct in de regio toegepast. Maar ze zijn ook belangrijk als nieuwe standaard en werkwijze, als Blueprint, voor andere gebieden en sectoren.

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland ontwikkelt een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare weg. Dat is innovatief en niet eerder in Nederland uitgevoerd. Het Living Lab richt zich op een breed scala aan innovaties die nodig zijn om de voertuigen in een logistieke operatie veilig en rendabel te kunnen inzetten: hogere snelheden, interactie met andere logistieke systemen, snelle dataverbindingen, herkennen van een grote diversiteit aan verkeerssituaties, op afstand besturen, etc.  Zeeland heeft de ruimte en logistieke setting om dit soort experimenten uit te voeren. Het innovatiesysteem is open omdat ook andere technologiebedrijven (bijvoorbeeld Navya en Einride) in de nabije toekomst de gelegenheid wordt geboden om experimenten uit te voeren. Ook technologieproviders die componenten leveren (wifi, 5G, radar, artificial intelligence) kunnen deelnemen. Die vallen nu buiten de scope van de aanvraag. 

 Technologiebedrijven

Het Living Lab is belangrijk voor Nederlandse technologiebedrijven als VDL en Terberg die wereldwijd koplopers zijn in de ontwikkeling van autonome voertuigen voor logistieke operaties. Met een Living Lab binnen Nederland kunnen zij hun R&D versnellen en buitenlandse partners naar Nederland halen voor doorontwikkeling van de technologie voor het rijden van autonome voertuigen in mixed traffic.  

Logistieke Dienstverleners

Het project is ook essentieel voor logistiek dienstverleners in West-Brabant en Zeeland die actief zijn in het wegvervoer. Studies geven aan dat de introductie van autonoom transport zal leiden tot een kostenreductie van 47% (en daarmee tot een druk op de prijzen zal leiden) en dat technologiebedrijven met het aansturen van autonome voertuigen een aanzienlijk deel van de bestaande business van logistiek dienstverleners kunnen overnemen. Het project versterkt het innovatiesysteem in West-Brabant en Zeeland door minimaal 20 MKB logistiek dienstverleners te betrekken bij de experimenten en bij hen actief onderzoek te doen naar business impact van autonoom transport. Ze worden geholpen bij het uitwerken van strategieën en nieuwe business proposities waarmee zij hun positie in de keten kunnen versterken of beschermen. Daarnaast versterkt het de samenwerking tussen wegbeheerders, logistieke dienstverleners en technologiebedrijven: samen kunnen ze verkeersveiligheid met autonome voertuigen waarborgen en in beeld brengen welke eisen aan de systemen gesteld moeten worden om ze toe te laten tot de openbare weg.  

Experimenten en ontwikkelstappen

In het Living Lab worden de volgende experimenten en ontwikkelstappen gezet: 

  • Pilot Autonoom in mixed traffic terminal operation: Inzet van een autonoom voertuig op de terminal van Kloosterboer in Vlissingen tussen kade en container stack.  
  • Pilot Autonoom in mixed traffic op de openbare weg: Op het traject van MSP Onions en Kloosterboer wordt een autonoom voertuig ingezet in mixed traffic op de openbare weg gericht op het identificeren van verkeersrisico’s, technologieverbetering en veiligheidsmaatregelen. 
  • Ontwerp van operational en safety cases voor andere mixed traffic situations: uitwerking van autonome toepassingen bij Verbrugge, OCT, Mepavex met andere mixed traffic situaties met meer gewoon verkeer en zwakke verkeersdeelnemers. 
  • Risico’s en veiligheid: samen met wegbeheerders worden risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en gemitigeerd om de huidige en nieuwe experimenten mogelijk te maken. 
  • MKB Valorisatie & Communicatie: Verkenning en analyse van impact van autonoom transport op de bedrijfsvoering en businessmodel van 20 logistieke MKB-ers. 

Het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid.

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport