Logistiek in Zeeland

De Zeeuwse economie is kwalitatief de sterkste van Nederland. Al ruim tien jaar is de economische groei in Zeeland hoger dan in andere provincies, en de werkloosheid lager. Zeeland heeft relatief Zeeland de meeste export, en bieden de Zeeuwse havens de meeste toegevoegde waarde. De logistieke sector speelt hierbij een grote rol. Door de strategische ligging van Zeeland is een groot deel van de Europese consumentenmarkt in relatief korte tijd bereikbaar.

De grote chemische bedrijven, de Agri & Food en Marine & Offshore sector kunnen niet zonder een goede aan- en afvoer van grondstoffen en producten. De Zeeuwse havens, in omvang de derde zeehaven van Zeeland, zorgen daarnaast voor extra goederenstromen in de regio.

Meer informatie over het Zeeuwse havenbedrijf vindt u op de website van North Sea Port.

Wat is Topsector Logistiek?

Nederland staat op het gebied van handel en industrie aan de wereldtop. We verdienen veel van ons geld in het buitenland, maar onze toppositie is niet vanzelfsprekend. We zullen concurrerend moeten blijven. Alleen dan is duurzame economische groei mogelijk. Tegelijk vragen maatschappelijke vraagstukken als vergrijzing en klimaatverandering om een stevige aanpak. Die opgaven vormen de kern voor de topsectorenaanpak waarin ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan deze uitdagingen werken (gouden driehoek/triple helix).

In 2010 startte het Kabinet met het topsectorenbeleid. De logistieke sector is een van de negen sectoren waarin Nederland uitblinkt en mondiaal toonaangevend is. De Topsector Logistiek wil maximaal bijdragen aan het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederland. Het Topteam Logistiek heeft een Actieprogramma (Partituur naar de Top) opgesteld waarin de ambitie van de Topsector is vastgelegd.

In 2020 heeft Nederland een internationale toppositie:

  1. in de afwikkeling van goederenstromen
  2. als ketenregisseur van (inter)nationale logistieke activiteiten en
  3. als land met een aantrekkelijk innovatie- en vestigingsklimaat voor verladend en logistiek bedrijfsleven


De daarbij horende actieagenda is te vinden op de website van Topsector Logistiek.

Betrokken partijen