Energietransitie = Transitie

in onderhoud en reparatie van zero emissie voertuigen

Energietransitie = Transitie in onderhoud en reparatie van zero emissie voertuigen

De Scalda leerlingen van de opleiding All Round Technicus Voertuigen en Mobiele Werktuigen Niveau 3 en Technisch Specialist Voertuigen en Mobiele Werktuigen Niveau 4 worden opgeleid als e- mobility monteur. Hiervoor hebben ze diverse elektrische voertuigen tot hun beschikking zoals een e-Scooter, een e-Cart en een BMWi3.

Er is een grote behoefte aan monteurs die weten hoe elektrische voertuigen kunnen worden onderhouden en gerepareerd. Om deze kennis tijdig en in voldoende mate te laten instromen in de sector worden bij Scalda in Vlissingen de MBO-studenten nu al opgeleid voor werkzaamheden aan elektrisch voertuigen. Een voorwaarde is dat de MBO-opleidingen beschikken over de daarvoor noodzakelijke kennis, voorzieningen en curriculum.

Vanuit het OPZuid project Zero Emissie Tansport werken we daar aan. Docenten (bedrijfs)autotechniek voor onderhoud en reparatie aan elektrische (bestel)voertuigen worden opgeleid, we ontwikkelen onderwijsmateriaal voor de MBO-opleidingen en verzamelen en analyseren de gebruiks- en onderhoudsgegevens van elektrische voertuigen. Om de studenten op te kunnen leiden is het daarnaast ook belangrijk dat de studenten zelf kunnen werken aan elektrische voertuigen en voldoende kunnen oefenen. Daarvoor is dankzij het OPZuid-project door Scalda een aantal elektrische voertuigen en onderwijsmiddelen aangeschaft.

Ontwikkelen opleidingsplan
De docenten hebben eerst in kaart gebracht wat de technische kenmerken van elektromotoren zijn, wat de onderhoudsbehoefte is en op welke wijze de elektromotoren in het voertuigen zijn geïntegreerd en bevestigd. Op basis van deze technische kennis is het opleidingsplan opgesteld.

Onderwijsmiddelen
Op basis van het onderwijsplan zijn de onderwijsmiddelen uitgewerkt: theorielessen, instructies voor practica (tekst, video) en zijn een nieuwe street-scooter, laadpalen en er is een prachtige BMW i3 aangeschaft. De laadpalen en de I3 zijn zo voorbereid dat de studenten daar fouten en storingen in kunnen opsporen met speciale meetapparatuur. Dit evenaart de werkelijkheid en bereidt de studenten goed voor op hun latere werkzaamheden.

OPZuid project Zero Emissie Transport
Het doel van het project ‘Zero Emissie Transport’ is het ontwikkelen van een ‘Innovation Community Zero Emissie Transport’ binnen het platform Zeeland Connect waarbinnen overheid, bedrijfsleven en HZ University gezamenlijk innoveren op het gebied van Zero Emissie Transport.

Het project Zero Emissie Transport wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland, in het kader van OPZuid