Over Zeeland Connect

Missie

Wij zijn hét ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt.

De missie van Zeeland Connect is het versterken van de concurrentiekracht van logistiek Zeeland door stimuleren en versterken van de verbinding en samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Zeeland Connect initieert innovatieprojecten, agendeert nieuwe innovatieve ontwikkelingen in themasessies, verspreidt gezamenlijk ontwikkelde kennis naar de bedrijven in de regio en faciliteert het overleg van Zeeuwse vervoerders en verladers met bijeenkomsten waarin innovatieve en regionale ontwikkelingen (haven, etc.) worden gedeeld en afgestemd.

Visie

  • Zeeland Connect inspireert, initieert en faciliteert – onafhankelijk- kansrijke projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden.
  • Zeeland Connect organiseert netwerkbijeenkomsten in de regio waar kennis en ervaring over logistieke uitdagingen en kansen met elkaar kan worden gedeeld.
  • Zeeland Connect haalt kennis op uit landelijke netwerken waarin Zeeland Connect participeert en deelt die met haar stakeholders in de regio.
  • Zeeland Connect versterkt met haar activiteiten de concurrentiekracht van de regio.
    Stuurgroep

Stuurgroep

De stuurgroep wordt gevormd door een afvaardiging uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid. 

Kernteam

Het kernteam wordt eveneens gevormd door een afvaardiging uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid en bevat o.a. de projectleiders van diverse projecten.

Download hier het visiedocument (pdf)

 

Stuurgroep

Kernteam