Over

Over ons

 

We:

  • Inspireren, initiëren en faciliteren – onafhankelijk – vernieuwende projecten en innovatietrajecten, door samenwerking van ondernemers, kennisinstellingen en overheden
  • Organiseren (netwerk)bijeenkomsten in de regio waar kennis en ervaring van logistieke uitdagingen en kansen van vandaag en morgen worden gedeeld
  • Halen kennis op uit landelijke netwerken waarin Zeeland Connect participeert en delen die met onze stakeholders in de regio
  • Versterken met onze activiteiten de concurrentiekracht van de regio en zetten deze zowel nationaal als internationaal op de kaart.

Doelgroepen

Zeeland Connect wordt gevormd door Zeeuwse:

  • Ondernemers in de logistieke sector (primair) en/of bedrijven met een voor hun bedrijfsvoering vitale logistieke component (secundair).
  • Kennisinstellingen die aansluiting met het bedrijfsleven willen borgen door enerzijds kennis te delen op vlak van logistiek en innovatie en anderzijds praktijkgerichte, innovatieve en relevante educatie willen aanbieden aan hun studenten met een onderzoekscomponent.
  • (Semi) overheden die belang hebben bij een sterke Zeeuwse logistieke sector als pijler voor (economische) groei en welvaart in hun verzorgingsgebied en/of (semi) overheidsinstellingen die in hun bedrijfsvoering een sterke logistieke component hebben.

Zeeland Connect wordt aangestuurd en mogelijk gemaakt door de strategische partners die samen de stuurgroep vormen en richting geven aan het te voeren beleid.

De stuurgroep bestaat uit:
Ronald Wielemaker (voorzitter Zeeland Connect – directeur/eigenaar Wielemaker Transport), Martijn Teuben (Chief Information Officer Verbrugge International), Gerben Paauwe, CEO Kloosterboer Vlissingen), Lennard van Oeveren (Directeur Automotions Groep), John Dane (Voorzitter College van Bestuur HZ University of Applied Sciences), Dick ten Voorde (Directeur NV Economische Impuls Zeeland), Daan Schalck (CEO North Sea Port), Harry van der Maas / Jo-Annes de Bat (Gedeputeerden Provinciale Staten),

Het kernteam bestaat uit medewerkers van de strategische partners. Het kernteam geeft uitvoering aan het beleid van Zeeland Connect.

De programma manager vormt de verbindende schakel tussen de stuurgroep en het kernteam én alle stakeholders van Zeeland Connect.

Visiedocument Zeeland Connect, Download, klik hier.

Onze Stuurgroep

Ons kernteam