Thiery Verduijn

Organisatie: HZ University of Applied Sciences

Thierry Verduijn is lector Supply Chain Innovation bij HZ University of Applied Sciences. Het lectoraat Supply Chain Innovation onderzoekt nieuwe vraagstukken die bedrijven in de logistiek praktijk tegenkomen.

De hogeschool heeft de opdracht om de logistieke professionals van morgen op te leiden. Dat betekent dat we de studenten kennis willen laten maken met en voorbereiden op de grote ontwikkelingen die zich de komende 10 jaar in de logistieke sector gaan ontvouwen. Zeeland Connect richt zich op de innovaties die nu en in de toekomst nodig zijn om de Zeeuwse logistieke sector concurrerend en duurzaam te maken. Het lectoraat Supply Chain Innovation draagt daar aan bij door onderzoek. Met het motto “onderzoek = onderwijs” brengen we logistieke kennis in bedrijfsleven en bij studenten naar een hoger niveau.

 

De ambitie van Thierry is om via Zeeland Connect bedrijven te stimuleren om logistieke innovaties op te pakken en daarbij ook innovaties en resultaten van onderzoek die elders in Nederland beschikbaar zijn ook in Zeeland succesvol toe te passen. Door samenwerking van Zeeland Connect met bedrijven en kennisinstellingen in Nederland en Vlaanderen kunnen we de snelheid van innovatie en de concurrentikracht van de regio vergroten.