Nieuws Geslaagde pilot met autonoom transport op terrein Lineage

Geslaagde pilot met autonoom transport op terrein Lineage

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode


Geslaagde pilot met autonoom transport op terrein Lineage

Gepubliceerd: 27 mrt. 2024Gewijzigd: 04 apr. 2024 

Kunnen zelfrijdende voertuigen ingezet worden in de logistiek, bijvoorbeeld voor het transport van containers van de kade naar de werf? Om dat uit te vinden is een uitgebreide pilot uitgevoerd op het terrein van logistiek dienstverlener Lineage in Vlissingen. De resultaten stemmen positief. Bij het Project Living Lab Autonoom Transport Zeeland (ATZ) zijn ook fabrikant Terberg Benschop en technologieleverancier EasyMile betrokken. 

Het project is opgezet als een open innovatiesysteem, waarin logistieke bedrijven, technologieleveranciers voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innovaties in de logistiek onderzoeken. Het experiment richt zich op de inzet van autonome voertuigen in combinatie met niet-autonoom verkeer. Hierbij wordt getest op situaties die zich dagelijks in de praktijk voordoen in de logistiek, zoals werkzaamheden en transport over de openbare weg. 

Niet alleen wordt getest of autonome, zelfrijdende vervoersmiddelen ingezet kunnen worden in de logistiek, maar ook wordt bekeken of autonoom vervoer mogelijk is op plaatsen waar de transportmiddelen zich moeten mengen tussen het ‘gewone’ verkeer. De pilot op het terrein van logistiek bedrijf Lineage gaat met de afronding van de zogenaamde PoC2 nu een nieuwe fase in. 

Het belangrijkste doel afgelopen periode was om te testen of er met een geladen container op het ATT-chassis gereden kon worden naar vooraf gedefinieerde RTG-overslagpunten. Hoewel niet alle doelstellingen succesvol werden behaald in deze fase, werd er wel waardevolle informatie verzameld over onder meer het transport van geladen containers, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van alle vooraf gedefinieerde RTG-overslagpunten en over het aantal handmatige handelingen dat de veiligheidschauffeur moet uitvoeren. Uiteindelijk bleek een duidelijke verbetering van de snelheid en de systeemstabiliteit van het voertuig. 

 

In de onlangs afgeronde fase werd getest met autonoom transport van de werf naar de kade op het terrein van Lineage in Vlissingen. Dit gebeurde op zo’n manier dat het naadloos integreert in de operationele processen van Lineage. Er werd onderzocht hoe de autonome terminaltruck (ATT) en zijn systemen verder verfijnd konden worden, waardoor een autonome vrachtwagen veilig kan rijden in een containerterminal voor gemengd verkeer. Dat wil zeggen verkeer mét en zonder chauffeur door elkaar heen. Dankzij de pilot beschikken EasyMile en Terberg nu over de waardevolle informatie die zij nodig hebben om hun hardware en systemen verder te verbeteren, zodat er uiteindelijk een ATT kan worden ontwikkeld die geschikt is om op de markt te brengen. 

‘Grotere efficiëntie in de supply chain’ 

“We wilden graag meedoen aan deze pilot”, vertelt Mark Ketelaar, regionaal operationeel vicepresident Benelux bij Lineage. “We kijken continu naar mogelijkheden om met innovatie en automatisering de efficiëntie te vergroten en de supply chain te moderniseren. Maar ook om knelpunten in de keten en uitdagingen vanuit de arbeidsmarkt beter op te kunnen vangen. De impact van automatisering reikt verder dan één enkele vestiging en haar medewerkers. Een grotere efficiëntie in de supply chain zal uiteindelijk bijdragen aan een verbeterd voedselsysteem met minder verspilling en een hogere voedselkwaliteit en -veiligheid.” 

Volgende stap 

De ontwikkeling van nieuwe potentiële functies is al begonnen en de volgende stap zal zijn om verder te gaan met het testen met achteruitrijden en met het verder autonomiseren van het transport. Was er bij eerdere fases nog sprake van een veiligheidsbestuurder, in toekomstige fases zal verder getest worden met bediening op afstand. En zelfs met het helemaal achterwege laten van een persoon in de cabine. Ook het uitvoerig rijden en testen onder ongunstige weersomstandigheden, zoals regen en mist, zullen weer meegenomen worden in de volgende fase. 

ATZ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Rijk en de Provincie Zeeland. Het project is in 2022 van start gegaan met een Proof of Concept 1 (PoC1). Deze fase werd succesvol afgerond met een demonstratie voor alle betrokken stakeholders. Mogelijkheden tot verbeteringen die tijdens PoC1 werden geïdentificeerd, maakten het noodzakelijk een Proof of Concept 2 (PoC2) te starten. Deze fase is in december 2023 opgeleverd. 

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport

Adres:

Zeeland Connect
Edisonweg 37 D1,
4382 NV Vlissingen

© IBC Communicatie 2024 voor Zeeland Connect