Nieuws Proefrijden in elektrische bussen, dat smaakt naar meer!

Proefrijden in elektrische bussen dat smaakt naar meer!

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

29 juni 2021

Het afgelopen half jaar hebben de eerste ondernemers via Zeeland Connect ervaring opgedaan met het proefrijden in elektrische bussen. Dankzij de proefritten en een uitgebreide analyse, gemaakt door studenten van HZ University of Applied Sciences, hebben ze meer inzicht gekregen in de mogelijkheden van elektrisch rijden.

Zero Emissie Transport 
Binnen het OPZuid project Zero Emissie Transport bieden we ondernemers de mogelijkheid om ervaring op te doen met elektrisch rijden. Onze projectpartner HZ University of Applied Sciences werkt hieraan mee door het aanbieden van stages onder begeleiding van onderzoeker Céline Degroote. De afgelopen zes maanden hebben Devin Sinke en Wilmar de Kraker tijdens hun afstudeerstage bij Jansen Tholen in Tholen en Breed BV in Koudekerke een analyse van het rittenprofiel en de laadbehoefte van de bedrijven gemaakt, waaruit een advies volgde voor het wagenpark. Een vast onderdeel van de stage was het proefrijden met elektrische bussen die beschikbaar werden gesteld door Louwman Mercedes-Benz Goes.

Stage-opdracht
Devin en Wilmar hebben hun studie Logistics Engineering, onderdeel van het lectoraat Supply Chain Innovation, bijna afgerond. Ze kijken terug op een interessante stage-opdracht. Devin: “Het proefrijden vond ik erg leuk, maar het onderzoek zorgde er ook voor dat ik anders over duurzaamheid ben gaan denken. Het is interessant om te zien welke factoren allemaal van invloed zijn op het elektrisch rijden, zoals de windsnelheid bijvoorbeeld. Ik heb voor Jansen Tholen onderzocht welke type bussen in aanmerking komen voor het bedrijf. Dat heb ik gedaan door de eigenschappen met elkaar te vergelijken en te analyseren hoe ze het beste in het rittenprofiel passen.” Siem Jansen, mede-eigenaar van Jansen Tholen, is blij met het onderzoek van zijn stagiair en de adviezen in het rapport. “Devin heeft namelijk ook onderzocht wat onze laadbehoefte is zodat we weten wat het betekent voor de stroomopwekking via onze zonnepanelen.”

Kansen zien
Wilmar beaamt wat Devin zegt over duurzaamheid. “Ik merk dat het onderwerp steeds urgenter wordt, maar dat de toepasbaarheid in de praktijk ook belangrijk is voor bedrijven. We weten allemaal dat we duurzamer moeten worden en ik vind het mooi dat ik op deze manier hier een bijdrage aan heb geleverd.” Tijdens zijn stageperiode heeft Wilmar ook een advies uitgebracht aan Breed BV in Koudekerke. “Voor mij is dit onderzoek erg interessant. Ik heb er zelf de tijd niet voor en ik ben blij dat Wilmar mij kon ontlasten met dit onderzoek’, legt eigenaar Marcel Breed uit. “We hebben de Mercedes Sprinter drie weken tot onze beschikking gehad. Wilmar heeft een rittenprofiel opgesteld en is vervolgens die ritten gaan simuleren. Daar zat een langere rit naar Roosendaal tussen, maar ook een korte rit op Walcheren. We hebben in verschillende omstandigheden getest en dat levert je waardevolle informatie en data op. Die had ik nooit kunnen krijgen als we niet hadden kunnen proefrijden.”

Het meest bijzondere dat Wilmar is opgevallen tijdens zijn stage? “Ik heb stage kunnen lopen bij een ondernemer die ervoor openstaat om te kijken op welke manier hij goed op de toekomst is voorbereid. De meeste ondernemers hoeven het nog niet te doen, maar het kan je zeker een voorsprong geven. Een bedrijf moet alleen de kansen erin zien.”

Innoveren en duurzaamheid
Marnix van Gilst van Louwman heeft het proefrijden met de elektrische bussen begeleid. Louwman is een van de partners in het project Zero Emission Transport en heeft duurzaamheid ook hoog in het vaandel staan. “Toen voor het project Zero Emissie Transport een mobiliteitsaanbieder werd gezocht, zijn we in gesprek gegaan. Lennard van Oeveren, voormalig directielid, was hierbij betrokken. Hij was een van onze pioniers op het gebied van  innoveren en duurzaamheid. We weten al jaren dat de transitie van fossiel naar elektriciteit eraan komt. Wij vinden het belangrijk om voorop te blijven lopen en willen er graag tijd en energie insteken. Alle informatie die het project oplevert, is ook voor ons ontzettend nuttig en we leren hier veel van.”

Renderen
Louwman stelt tijdens de looptijd van het project meerdere typen bussen beschikbaar. Jansen Tholen en Breed BV zijn de eerste ondernemers die er gebruik van mochten maken. Siem Jansen is zelf ook achter het stuur gekropen van de e-Vito en Mercedes Sprinter om gevoel te krijgen bij het elektrisch rijden. Siem heeft altijd al interesse gehad voor duurzaamheid. “In de vierde klas van de MTS heb ik een windmolen gebouwd om elektriciteit op te wekken. Het zat er toen al in”, lacht hij. “Ik vind het nog steeds leuk om er mee bezig te zijn, ook als ondernemer. Echter, duurzaamheid is interessant, maar moet wel renderen.”

Mindset
Wat betekent onderzoek voor Jansen Tholen? “Ik heb er veel meer inzichten door gekregen. Ik weet nu dat ik ons wagenpark niet volledig wil vervangen. Het is me duidelijk geworden dat het een aanvulling kan zijn op wat we al hebben, zeker omdat we zonnepanelen hebben. De lange laadtijd vind ik nu wel een handicap, dus ik zou zeker naar de optie van een snellaadfunctie kijken. Qua planning betekent het dat je een andere mindset moet krijgen, omdat je een andere actieradius krijgt doordat je tussendoor moet kunnen laden. Als een aanhangwagen erachter hangt, dan moet je er ook rekening mee houden dat een accu sneller geladen moet worden. We hebben wel de intentie een paar elektrische bussen aan te schaffen, dat is financieel te overzien.”

Denken in mogelijkheden
Het belangrijkste inzicht dat de ondernemers hebben gekregen na afloop van het proefrijden en de analyse? “We hebben leren denken in mogelijkheden, niet in onmogelijkheden!” Wil je ook ervaring opdoen met elektrisch rijden? Stuur een e-mail naar info@zeeland-connect.nl.

Proefrijden bij Jansen Tholen B.V. en Breed Ondernemingen B.V. Koudekerke.

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport