Team

John Dane

Functie: Lid Stuurgroep

Organisatie: College van Bestuur – HZ University of Applied Sciences

Mijn naam is John Dane, ik ben lid van het College van Bestuur van HZ University of Applied Sciences, ik ben lid van de stuurgroep van de kennis-en innovatienetwerk Zeeland Connect.
Mijn ambitie is dat Zeeland Connect verbinding tussen bedrijven, instellingen en overheden organiseert om op deze wijze kennisdeling, relatieopbouw, saamhorigheid realiseert en tevens door middel van samenwerken in projecten de positie van logistiek Zeeland versterkt.