Home » Projecten » AgriFood plus Express

AgriFood Plus Express

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

AgriFood+ Express wordt mede mogelijk gemaakt door:

Topsector Logistiek
Joint Corridors Off-Road

AgriFood+ Express

Duurzame oplossing over het water tussen Vlissingen, Rotterdam en Lelystad

Vlissingen

Publicaties

Video’s

Er is meer aandacht voor duurzaam transport en we zien een modal shift van weg naar andere modaliteiten. Voor de aanvoer en afvoer van hun goederen maken Waterman Onions uit Lelystad en McCain uit Lewedorp ook gebruik van transport over water. Wat de twee bedrijven aan elkaar verbindt? Een waterweg tussen Vlissingen, Rotterdam en Lelystad. Niet alleen de economische, maar ook de maatschappelijke doelstellingen zijn een belangrijke drijfveer voor de bedrijven. Samenwerking is hierbij het sleutelwoord voor de toekomst.

Duurzame sector
“Een gezonde toekomst van de logistieke sector is een duurzame sector die innovatief is en gericht is op gemeenschappelijke en maatschappelijke doelstellingen”, aldus directeur Erik Waterman van Waterman Onions. “De doelstellingen rondom de CO2-uitstoot en de beperktheid van wielen op de weg zijn voor ons reden geweest om de mogelijkheden van andere modaliteiten te onderzoeken. Tot een paar jaar geleden waren wij nog onbekend met de binnenvaart, maar met de komst van de Flevokust Haven hebben we een omslag gemaakt.” Via de terminal van CTU vervoert Waterman uien en andere agrarische producten in reefer containers op binnenvaartschepen naar Rotterdam en nu ook naar Vlissingen. In samenwerking met Kloosterboer* in Vlissingen en McCain uit Lewedorp worden ladingstromen gekoppeld, voornamelijk met agrarische producten maar ook andere (food)producten zijn welkom. De Joint Corridor Agrifood+ Express tussen Vlissingen, Rotterdam en Lelystad is een feit!

Modal shift
Voor McCain vormden hun fabriek in Lewedorp en het centraal vrieshuis van Kloosterboer in Lelystad mooie aanknopingspunten om ook van binnenvaart gebruik te maken. Ronald Dees, logistics director bij de wereldleider in aardappeldiepvriesproducten, legt uit: “Kloosterboer is een belangrijke partner op logistiek gebied. In heel Europa werken we samen en Kloosterboer wees ons op de mogelijkheden en voordelen van vervoer over water. Voor onze fabriek in Lewedorp gaat een deel van de productie naar het vrieshuis in Lelystad, dat als een poort voor Noord-Europa fungeert. Voorheen ging alles gekoeld over de weg, maar ik zocht naar projecten om een modal shift te kunnen maken. Bij McCain vinden we het belangrijk op zoek te gaan naar alternatieven, omdat we voorzien dat transport over de weg op lange termijn een uitdaging wordt. En daarnaast speelt duurzaamheid een rol, wereldwijd sturen we actief aan op het verkleinen van onze CO2-footprint. Toen Kloosterboer met deze optie over water kwam, waren we meteen geïnteresseerd.”

Geconditioneerd vervoer
De uitdaging voor zowel Waterman Onions als McCain is het geconditioneerd vervoer van hun producten. De binnenvaartschepen die CTU en Kloosterboer inzetten, zijn uitgerust met reefer-aansluitingen voor continuïteit in koeling waardoor de koude keten niet onderbroken wordt, een belangrijke voorwaarde. De reefer containers die vanuit Lewedorp in Lelystad komen, kunnen weer door Waterman Onions gebruikt worden. Erik: “Door onze in- en uitvoerstromen aan elkaar te koppelen, kunnen we op een efficiënte manier de containers inzetten. Wij maken handig gebruik van de containers door onze uien per barge naar Rotterdam te vervoeren, waar ze vervolgens geëxporteerd worden. Omdat er vanuit Vlissingen ook richting West-Afrika en Zuid-Amerika wordt gevaren, is ook de terugreis van volle containers naar Zeeland interessant voor ons. Daar maken we ook graag gebruik van.”

Joint Corridors Off-Road
De totstandkoming van de Joint Corridor AgriFood+ Express tussen Vlissingen, Rotterdam en Lelystad maakt onderdeel uit van Joint Corridors Off-Road, een programma van de Topsector Logistiek. Uitgangspunt van Joint Corridors Off-Road is dat economische en maatschappelijke groei van het wegvervoer alleen mogelijk is als het vervoer parallel toeneemt via verschillende modaliteiten. Hierdoor ontstaat ruimte op de weg om de groei van hoogwaardig wegvervoer mogelijk te maken en de doorstroming en bereikbaarheid te verbeteren. Met Joint Corridors Off-Road wil de Topsector Logistiek verladers en logistiek dienstverleners actief betrekken bij initiatieven voor synchromodaal transport en nieuwe vormen van samenwerking stimuleren.

Neutrale rol
Joint Corridors Off-Road ondersteunt regionale samenwerking tussen verladers en vervoerders om gezamenlijke corridors in regio’s te ontwikkelen. Bij de Agrifood+ Express zijn Babiche van de Loo van NewWays Zuid-Holland, Sjoerd Sjoerdsma van Noord West Connect, Jean Ruinard van North Sea Port en Remco de Rijke van Zeeland Connect betrokken. Ze zijn tevens ambassadeurs van het Joint Corridors Off-Road programma. Remco legt uit wat ze doen: “Joint corridor betekent samen optrekken. Het is een open verbinding waar iedereen met zijn lading op kan aanhaken. Wij brengen partijen bij elkaar, regelen bijeenkomsten, zoeken ook naar bedrijven die aan kunnen haken met hun ladingpakket en brengen bedrijven met elkaar in contact. En natuurlijk zorgen we ook voor de nodige publiciteit. Dat doen we vanuit onze neutrale rol. Met de Agrifood+ Express streven we naar 50.000 TEU per jaar te verplaatsen van weg naar water, daarmee wordt ruim 3.000 ton CO2 en 5,6 miljoen wegkilometers bespaard. Vanuit het Rijk zijn er subsidies beschikbaar gemaakt om modal shift te stimuleren om zo de grote vervangings- en renovatieopgave van het wegennet op te kunnen vangen in combinatie met de duurzaamheidsgedachte. Wie meer wil weten, kan contact met ons opnemen”, roept Remco op.

Extra connectiviteit
Voor logistieke dienstverleners CTU en Kloosterboer betekent de Joint Corridor een mooie en duurzame aanvulling op hun dienstenpakket. Grant Pinkney, commercieel manager bij CTU: “We kunnen twee regio’s bedienen waar van oorsprong veel agrarische producten vandaan komen. Denk hierbij niet alleen aan uien en aardappels, maar ook aan vlees en andere foodproducten. Wij hebben al drie afvaarten per week van Lelystad naar Rotterdam. Door de ontsluiting over het water bieden we nu met de haven van Vlissingen in het pakket extra connectiviteit aan.” Fred Compeer, manager Sales & Development bij Kloosterboer, vult aan: “We hebben een betere bezettingsgraad doordat we ladingen op onze schepen samenvoegen. Wekelijks varen meerdere schepen vanuit Vlissingen naar Lelystad, met een doorlooptijd van 24 uur.”

Wat betekent het voor de kosten? “De wensen van onze klanten op het gebied van duurzaamheid en CO2-reductie zijn altijd verschillend, maar als logistiek dienstverleners zijn we altijd op zoek naar de meest duurzame manier van transport. Als het past binnen het kostenplaatje, nemen klanten het mee. En dat is ook het geval voor McCain en Waterman Onions,” aldus de heren.

Samenwerking
Met de Joint Corridor tussen Vlissingen, Rotterdam en Lelystad worden krachten gebundeld, hoeven er geen lege containers rond te gaan en wordt actief gewerkt aan duurzaamheid. Het biedt perspectief voor nog meer samenwerking, als het aan de vier bedrijven ligt. Nederland heeft meer dan 5.000 kilometer aan vaarwegen die direct verbonden zijn met het Europese achterland waarvan een groot deel nog niet goed wordt benut. Samenwerking, daar zit de kracht. Grant verwoordt het mooi: “Samenwerking is vertrouwen. We werken direct samen met Kloosterboer en we maken gebruik van elkaars netwerk. We benaderen samen klanten in onze regio’s om ladingstromen te bundelen. Het levert een toegevoegde waarde op voor onze klanten.”

Meer info over de Joint Corridors AgriFood+ Express:
Regio Flevoland: Grant Pinkney, CTU (gpinkney@ctu.nl)
Regio Zeeland: Fred Compeer, Kloosterboer (fred.compeer@kloosterboer.nl)
Joint Corridor: Remco de Rijke, Zeeland Connect (remcoderijke@impulszeeland.nl)

* Kloosterboer is sinds 01/10/2021 overgenomen door Lineage Logistics

 

De Joint Corridor AgriFood+ Express © Joint Corridors Off Road

De terminal van CTU in Flevokust Haven © CTU

Coolservice (reefer plugs) aan boord van een binnenschip © Kloosterboer

Terrein van Waterman Onions © Waterman Onions.

Het prestatievliegwiel waaruit de CO2 reductie blijkt © Joint Corridors Off Road

Binnenvaartschip met reefer containers bij de terminal van CTU © CTU

Meer info over de Joint Corridors AgriFood+ Express:


Regio Flevoland:
Grant Pinkney, CTU
E-mail: gpinkney@ctu.nl

Regio Zeeland:

Roelof Siereveld, Lineage
Email: roelof.siereveld@kloosterboer.nl

 Joost Heere, Lineage
Email: joost.heere@kloosterboer.nl

Joint Corridor:
Remco de Rijke, Zeeland Connect
E-mail: remcoderijke@impulszeeland.nl

Partners AgriFood+ Express:

Lineage
Topsector Logistiek
Joint Corridors Off-Road
McCain Agrifood+ Express
Theo Pouwgroep Agrifood+ Express
Waterman onions partner AgriFood+ Express
Cambridge Onions partner AgriFood+ Express
Honkoop Partner van AgriFood+ Express
New Ways partner van AgriFood+ Express
Joint Corridors Noord West Connect, partner van AgriFood+ Express
Nort Sea Port

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport