Home » Projecten » Archief » Dare2Share eCMR programma

Dare2Share eCMR programma

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

Dare2Share eCMR programma

In ons netwerk is behoefte aan informatie en handvatten om een start te maken met de implementatie van de digitale vrachtbrief (e-CMR). Een implementatie traject is voor iedere onderneming verschillend. Binnen Dare2Share, een initiatief van Zeeland Connect en in samenwerking met studenten van HZ University of Applied Sciences, is inmiddels ruime ervaring opgedaan ten aanzien van bedrijfsanalyses in de logistieke sector en het verkennen van de implicaties van de invoering van de digitale vrachtbrief. Doel van Dare2Share is om deze opgedane kennis te delen, zodat logistiek ondernemers in de regio er hun voordeel mee kunnen doen. In februari 2021 start Zeeland Connect een nieuw Dare2Share e-CMR programma, waarmee verladers en wegtransporteurs op een zelf te kiezen tempo en diepgang aan de slag kunnen met de invoering van de digitale vrachtbrief.

Voor wie?
Het Dare2Share e-CMR programma is bedoeld voor verladers en wegtransporteurs die de impact van de implementatie van de e-cmr in hun onderneming willen verkennen. Hiertoe is naast relevante kennis ook een analyse nodig van de bestaande bedrijfsprocessen. Een dergelijke analyse wordt binnen het Dare2Share e-CMR programma uitgevoerd door studenten van de HZ University of Applied Sciences, Logistics Engineering. Afhankelijk van de wensen van de deelnemende bedrijven zijn er verschillende manieren om deel te nemen aan het Dare2Share e-CMR programma. Deze manieren vertalen zich in de volgende ‘pakketten’: Inspirator, Quick scan en Maatwerk.

Hoe doe ik mee aan het Dare2Share e-CMR programma?

INSPIRATOR:
Het ‘Inspirator’-pakket is bedoeld voor bedrijven voor wie het nog te vroeg is of het nu (nog) niet gelegen komt om actief te starten met het verkennen van de mogelijkheden van de e-CMR. Door deelname als ‘Inspirator’ kunnen deze bedrijven zich toch al oriënteren, laten inspireren
en leren van andere bedrijven. Indien u kiest voor het pakket ‘Inspirator’ neemt u deel aan 6 verdiepingsbijeenkomsten en krijgt u inzicht in de aanpak en resultaten rondom de e-CMR. Deze aanpak en resultaten zijn niet afgestemd op uw onderneming, echter u krijgt wel mee wat er bij de analyses en voorbereiding tot implementatie van de e-CMR komt kijken en hoe andere deelnemende bedrijven hier concreet mee aan de slag gaan.

Voor deze bijeenkomsten worden alle aan het Dare2Share e-CMR programma deelnemende bedrijven en de studenten uitgenodigd. Ook zullen ondernemers die eerder hebben meegedaan aan dit programma hun ervaringen delen, op basis waarvan u lering kunt trekken en uw
voordeel kunt doen voor uw eigen bedrijfspraktijk. Bijkomstigheid van deze bijeenkomsten is dat u in een informele sfeer kunt netwerken met branchegenoten.

QUICK SCAN:
De ‘Quick scan’ is bedoeld voor bedrijven die interesse hebben in de implementatie van de e-CMR, maar nog onvoldoende inzicht hebben hoe dit de onderneming gaat raken en in welke mate de voordelen daadwerkelijk binnen de eigen organisatie en logistieke keten gerealiseerd kunnen worden. Indien u kiest voor de ‘quick scan’ krijgt u naast deelname aan 6 verdiepingsbijeenkomsten (zie ‘Inspirator’) een op uw onderneming afgestemd beknopt onderzoeksrapport met daarin:

  • inzicht in de implicaties op het proces ‘order to cash’
  • een technische analyse van uw systemen en de compatibiliteit ervan met e-CMR pakketten
  • een vergelijkend overzicht van mogelijke leveranciers en de relevante selectiecriteria

De Quick scan wordt uitgevoerd door studenten, welke volledig begeleid worden door HZ/Zeeland Connect. U neemt deel door tijd vrij te maken om de studenten te woord te staan en de benodigde relevante bedrijfsinformatie beschikbaar te stellen, op basis waarvan de quick scan
zal worden uitgevoerd.

MAATWERK:
Het maatwerk pakket is bedoeld voor bedrijven die de stap naar invoering van de e-CMR willen zetten. Deelnemers aan het maatwerk pakket willen een weloverwogen beslissing nemen op basis van hun eigen bedrijfsprocessen (logistiek, administratief en fi nancieel), de verwachte
meerwaarde (business case) en ICT randvoorwaarden. Indien u kiest voor de maatwerk aanpak krijgt u een volledig onderzoeksrapport. Een student van de HZ University of Applied Sciences / Engineering Logistics besteedt zijn of haar volledige stageperiode in uw bedrijf en werkt
aan een maatwerk analyse, waarmee u een compleet startdocument hebt om met de implementatie van de e-CMR te kunnen beginnen. Daarnaast neemt u tijdens dit traject deel aan 6 verdiepingsbijeenkomsten waar u andere deelnemende bedrijven ontmoet en opgedane kennis en ervaring wordt gedeeld.

Meedoen?
Meldt u dan voor 31 oktober aan! Natuurlijk wilt u de beste student voor uw opdracht. Om die reden is het belangrijk dat u zich zo spoedig mogelijk aanmeldt, om te voorkomen dat de studenten van Logistics Engineering bij andere opdrachtgevers aan de slag gaan.
Aanmelden kan door contact op te nemen met Remco de Rijke, projectmanager bij Impuls Zeeland, partner van Zeeland Connect. E-mail: remcoderijke@impulszeeland.nl

Nieuws

Congestieonderzoek Zeeland

Congestieonderzoek Zeeland

Nieuwe ruimte op het net voor grootverbruikers elektriciteitsnet Zeeland, onvoldoende om de gehele wachtlijst op te lossen. Onderzoek van landelijk netbeheerder TenneT in samenwerking met…

read more
Netwerkbijeenkomst Adri&Zoon

Netwerkbijeenkomst Adri&Zoon

Rondleiding bij Adri & Zoon op 30 mei.
30 mei waren we op bezoek bij Adri & Zoon Yerseke voor een uitstekend verzorgde netwerkbijeenkomst en rondleiding in het bedrijf.

read more
Verladerskring bij DSV

Verladerskring bij DSV

Verladerskring Noord bezoekt DSV – Global Transport and Logistics. Gisteren was de allereerste bijeenkomst van de nieuwe verladerskring `Noord` bij DSV Solutions in Tholen.

read more

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport