Home » Projecten » Archief » PortsCool

PortsCool

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

Versterking instroom havenmedewerkers

De functies in de havens zijn de afgelopen jaren enorm veranderd vanwege technologische ontwikkelingen, aangescherpte arbo- en  veiligheidsvoorschriften en bijbehorende werkprocessen. Dit heeft grote gevolgen (gehad) voor de huidige medewerkers, maar ook zeker voor de nieuwe instroom van medewerkers. De complexiteit van de functies blijft alleen maar toenemen.

De opleidingsmogelijkheden zijn niet meegegroeid met de ontwikkelingen vanuit het bedrijfsleven. Er bestaat in Zeeland geen passende beroepsopleiding of gerichte trainingsfaciliteit voor het werk in de havens. Er is dan ook een aanvullende opleiding voor de haven nodig om mensen echt inzetbaar te maken voor de diverse werkgevers in de havens van Terneuzen en Vlissingen.

Het project PortsCool biedt een passende oplossing hiervoor. Havenwerk is initiator van dit project voor versterking van de instroom van vaklieden in de havens van Zeeland en heeft het samen met Tos Port & Logistics opgezet. De doelstelling van Portscool is om de instroom van havenmedewerkers te versterken door het creëren van nieuwe (praktijk)opleidingsmogelijkheden. 

Wat levert het op?

  • Met de ontwikkeling van opleidingsmodules willen we jaarlijks minimaal 30 nieuwe medewerkers aantrekken en trainen.
  • Door ontwikkeling van een (haven) logistiek praktijkopleidings- centrum bouwen we tevens aan een samenwerkingsstructuur en een betere aansluiting tussen bedrijven en onderwijs voor de havens van Zeeland.
  • De ontwikkelde opleidingsmethodiek kunnen we ieder jaar benutten en verder ontwikkelen om de jaarlijkse instroom en doorstroom van huidige en nieuwe havenmedewerkers te realiseren

De doelstelling van het project is dat er nieuwe (praktijk)opleidingsmogelijkheden gevormd worden. Met de provinciale subsidie wordt beoogd om de haalbaarheid aan te tonen van een logistiek praktijkopleidingscentrum in / voor de Zeeuwse havens. Havenwerk heeft hiervoor een Consortium gevormd met C-Port, ROC Scalda en de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Twee gespecialiseerde dienstverleners in flexwerk spelen een grote rol bij de instroom van nieuwe medewerkers in de sector. Flexibiliteit is extra belangrijk voor de concurrentiekracht van juist deze sector en regio. Daarbij gaat het wel om een vorm van flexibiliteit die is gebaseerd op goed werkgeverschap qua zekerheid, beloning en ontwikkeling (flexinuïteit). Zowel C-Port als Havenwerk bieden medewerkers dergelijk goed werkgeverschap.

Voor meer informatie:

Werkgevers die graag meer willen weten over deze praktijkopleiding, kunnen terecht bij PortsCool:
Mylene Brantz
info@portscool.nl
06-83785058
Prins Hendrikweg 3 4382 NR Vlissingen

Website: https://www.portscool.nl

Facebook: https://www.facebook.com/PortsCool

 

Logo PortsCool

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport