Home » Projecten » Schelde Barge Corridor

Schelde Barge Corridor

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

Schelde Barge Corridor wordt mede mogelijk gemaakt door:

Joint Corridors Off-Road
Topsector Logistiek

Schelde Barge Corridor

Groene en betrouwbare binnenvaart over water tussen Westdorpe en Antwerpen

Westdorpe

Publicaties

Video’s

Al jaren worden containerstromen tussen Westdorpe en Antwerpen gebundeld en per binnenvaart verscheept. Deze samenwerking tussen verladers, vervoerders en terminals is geformaliseerd in de Schelde Barge Corridor. Betrokken partijen werken samen aan het opzetten, opschalen en optimaliseren van deze binnenvaartverbinding. Kennis en ervaring worden gedeeld om deze verbinding nog sterker in de markt te zetten. 

De Schelde Barge Corridor heeft betrekking op de regio Zeeuws-Vlaanderen en de scheepvaart verbinding met de haven van Antwerpen. Meerdere keren per week worden er via 3MCT en Danser Group barges gepland die volgens een vast schema varen. Bedrijven in de regio werken samen om de stroom van containers te bundelen. Hierdoor kunnen grote volumes containers worden verplaatst via binnenlandse wateren. 

Ondanks de korte afstand naar Antwerpen kan deze route over water concurreren met het wegvervoer. Een van de initiatiefnemers van deze samenwerking, Arno Swagemakers van Tri-Modal Containerterminal Terneuzen (3MCT) legt uit: “Als er via de weg 40 containers naar Antwerpen moeten dan heb je 20 vrachtwagens nodig die heen en weer moeten rijden. Hierbij loop je niet alleen meer risico op congestie en wachttijden onderweg, maar het leidt ook tot wachtkosten omdat de trucks onregelmatig binnenkomen bij de verlader. Het verschil maak je als verlader dus onder andere door de interne processen te optimaliseren. Arno vervolgt: “Het is moeilijk om verladers hiervan te overtuigen, maar klanten die de overstap naar binnenvaart gemaakt hebben zijn snel om, er komt meer rust in de keten en het biedt een gevoel van controle.”

Voordelen binnenvaart

Marc Berlijn van Den Hartogh Logistics kan dit bevestigen: “Wij kunnen onze chauffeurs nu efficiënter inzetten omdat we wachttijden kunnen vermijden die op de wegen en op de terminals ontstaan. 

Voorheen keken we alleen sporadisch naar binnenvaart opties, maar nu wordt de optie per binnenvaart bij elke aanvraag overwogen.” Marc Berlijn, Den Hartogh Logistics

Binnenvaart komt niet alleen de efficiënte en interne processen ten goede maar transport via barge is ook een antwoord op de duurzaamheidsdoelen die gesteld worden voor bedrijven in de sector. “Den Hartogh wil en moet verduurzamen en dat doen we op grote en kleine trajecten. Voorheen keken we alleen sporadisch naar binnenvaart opties, maar nu wordt de optie per binnenvaart bij elke aanvraag overwogen.” Aldus Marc Berlijn.

Zoeken naar oplossingen voor congestieproblemen

Tijdens een netwerkevenement van logistiek samenwerkingsverband Zeeland Connect kwamen Bart Broeksteeg van Tieleman Logistics en Arno van 3MCT in contact. “Arno stelde voor om de verbinding over water eens uit te proberen met testzendingen, dit beviel zo goed dat we besloten binnenvaart toe te voegen als aanvulling van onze dienstverlening.” Bart voegt hieraan toe dat het minimaliseren van demurrage en detention kosten vaak een belangrijke uitdaging is binnen de sector; “We vermijden hiermee vertragingen en creëren een stabielere kostenstructuur omdat deze kosten niet meer als verassing komen. De lead time is soms wat langer, maar de planbaarheid van binnenvaart transport is veel stabieler en uiteindelijk rendabeler.”

Wilco de Zwart van Outokumpu Stainless bv:”Barge duurt soms inderdaad langer, maar het ontzorgt ons op verschillende vlakken. Denk aan het chauffeurs tekort waar we tegenaanlopen, maar door deze samenwerking ligt ook het contact met de haven niet meer bij ons. We zijn met Arno in gesprek gegaan vanwege de congestie die wij ervoeren op dit traject, samen kom je sneller op alternatieven en oplossingen.

Samenwerking binnen de Kanaalzone

Paul van de Broeck van Vlaeynatie: “Wij geloven in multimodaliteit en samenwerking van bedrijven in de Kanaalzone. In korte tijd hebben we het bedrijventerrein aan het kanaal Gent-Terneuzen ontwikkeld. In 2015 zijn we met Vlaeynatie gestart vanaf een leeg grasveld bij de ontwikkelingsplannen hebben we rekening gehouden met de mogelijkheden voor multimodaal transport. We hebben met Arno in 2017 de 3MCT terminal ontwikkeld en we kijken voortdurend naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de Kanaalzone.” Arno vult aan: “We wilden niet alleen meer grip hebben op het ladings- en lossingsproces, maar ook andere partijen in de regio bedienen.”

We willen een win-win situatie creëren voor alle partijen en ervoor zorgen dat de verladers bezig kunnen blijven met hun core-business.” – Arno Swagemakers, 3MCT

Inmiddels vervult 3MCT een rol als (ont) koppelpunt binnen deze corridor. Arno: “Wij kunnen grotere ladingen containers gebundeld en tijdig naar de haven sturen. Wegens congestie in de haven gelden er strikte regels en tijdschema’s als het gaat om het aanleveren van ladingen. Doordat wij een goed zicht hebben op de juiste aanlevertijden ontzorgen wij de verlader en werkt het voor de haven efficiënter als zij via 1 contact in 1x een lading kunnen aannemen. We willen een win-win situatie creëren voor alle partijen en ervoor zorgen dat de verladers bezig kunnen blijven met hun core-business.”

Joint Corridors Off-Road

De vaarroute: Schelde Barge Corridor is officieel toegevoegd aan het landelijke programma Joint Corridors Off Road een programma van de Topsector Logistiek. Deze formalisering heeft als gevolg dat de verbinding geoptimaliseerd en opgeschaald kan worden. Frans van den Boomen van de Topsector Logistiek voegt hieraan toe: “Het gaat niet alleen om het bundelen van volume, maar ook om het bundelen van kennis. Door samen te werken kunnen we de balans op maken: wat kan er nóg slimmer, kan deze aanpak ook voor andere regio’s werken of kunnen we de connectie maken met andere Corridors in binnen en buitenland.” 

“Zichtbaarheid is heel belangrijk” stelt Arno “We werken nu al met verschillende bedrijven uit de Kanaalzone samen. Als andere bedrijven binnen en buiten de regio zich aansluiten, kunnen we de schaal vergroten en de efficiency verbeteren. Niet alleen grote ondernemingen kunnen zich aansluiten bij deze verbinding, ook het mkb moet de mogelijkheid krijgen om met enkele containers de shift te maken van weg naar water.” 

Mediterranean Shipping Company (MSC) bevestigt opnieuw de nood aan goede en stabiele hinterlandverbindingen van en naar de haven van Antwerpen en Rotterdam en bij uitbreiding de andere havens in Noord West Europa. 

Jerri Smet van MSC Belgium: “Wij voeren de lading zo vlot mogelijk aan en af en 3MCT zorgt er op deze corridor voor dat er voldoende last -en first mile capaciteit is. Op deze manier kan de klant een efficiënte supply chain inplannen met MSC en de partners op deze corridor. We blijven verder uitkijken naar ladingbelanghebbenden in de regio die de switch willen maken van 100% wegvervoer naar gecombineerd transport.”

Met de Schelde Barge Corridor streven we ernaar 100.000 TEU per jaar te verplaatsen van weg naar water, daarmee wordt ruim 3400 ton CO2 en 2,4 miljoen wegkilometers bespaard.”
Remco de Rijke, Zeeland Connect

Neutrale rol

Jean Ruinard van North Sea Port en Remco de Rijke van Zeeland Connect zijn regionale ambassadeurs van het Joint Corridors Off-Road programma. Remco legt uit wat ze doen: “Joint corridor betekent samen optrekken. Het is een open verbinding waar iedereen met zijn lading op kan aanhaken. Wij brengen partijen bij elkaar, regelen bijeenkomsten, zoeken ook naar bedrijven die aan kunnen haken met hun ladingpakket en brengen bedrijven met elkaar in contact. En natuurlijk zorgen we ook voor de nodige publiciteit. Dat doen we vanuit onze neutrale rol. Met de Schelde Barge Corridor streven we ernaar 100.000 TEU per jaar te verplaatsen van weg naar water, daarmee wordt ruim 3400 ton CO2 en 2,4 miljoen wegkilometers bespaard. Wie meer wil weten, kan contact met ons opnemen”, roept Remco op.

Meer info over Schelde Barge Corridor
Regio Westdorpe: Arno Swagemakers, 3MCT (aswagemakers@3mct.eu)
Joint Corridor: Remco de Rijke, Zeeland Connect (remcoderijke@impulszeeland.nl)

Schelde Barge Corridor

De route van de Schelde Barge Corridor. © Joint Corridors Off Road.

De Vlaeynatie met daarnaast de 3MCT terminal

Een Binnenvaartschip aan de terminal van 3MCT

Alle partners samen (m.u.v. Outokompu en Den Hartog Logistics)

Het prestatievliegwiel waaruit de CO2 reductie blijkt. © Joint Corridors Off Road.

Meer info over de Schelde Barge Corridor


Regio Westdorpe:
Arno Swagemakers, 3MCt
E-mail: aswagemakers@3mct.eu

Joint Corridor:
Remco de Rijke, Zeeland Connect
E-mail: remcoderijke@impulszeeland.nl

 

Partners Schelde Barge Corridor

Topsector Logistiek
Joint Corridors Off-Road
Nort Sea Port
Vlaeynatie partner Zeeland Connect
Outokumpu partner van Zeeland Connect
Vlaeynatie partner Zeeland Connect
Vlaeynatie partner Zeeland Connect
Vlaeynatie partner Zeeland Connect
Vlaeynatie partner Zeeland Connect
Vlaeynatie partner Zeeland Connect
Vlaeynatie partner Zeeland Connect
Vlaeynatie partner Zeeland Connect

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport