Resultaten

Volgens de logistieke monitor (eerste kwartaal 2014) van de Kamer van Koophandel zijn er in Zeeland 1.490 logistieke bedrijven. Activiteiten van deze bedrijven zijn vervoer over land, over water, luchtvaart, opslag en dienstverlening, post en koeriers. De grote chemische bedrijven en de agrofoodsector kunnen niet zonder logistieke dienstverlening voor de aan- en afvoer van grondstoffen en producten. De Zeeuwse havens, onderdeel van internationale logistieke ketens, zorgen daarnaast voor extra goederenstromen door de regio.

 Succesvol afgeronde projecten: