Resultaat

Resultaat

Zeeland Connect initieert en faciliteert projecten op innovatief logistiek gebied. We hebben een sterk netwerk met korte lijnen door de samenwerking in Zeeland Connect met ondernemers, overheid en onderwijs. Daarnaast zijn we een platform waar kennis en ervaring door ondernemers, overheid en onderwijs ontwikkeld en gedeeld worden met als doel een excellent logistiek ondernemers-, onderwijs- en onderzoeksklimaat te stimuleren.

Zeeland Connect werkt in opdracht van bedrijven, kennisinstellingen en overheden en stelt zich als doel (innovatieve) kansen op logistiek gebied maximaal te benutten door alle betrokken partijen nauw samen te laten werken.

 

Succesvolle projecten:

AgriFood+ Express

Central Gate

Barge Connect

Spitsmijdingen

FastXS

Uniforme Aanmelding Binnenvaart

Synchromodaal Transport kanaalzone

Zeeland Centric Logistics

Betere Sluisbezetting Terneuzen

Dare2Share eCMR programma