Ronald Wielemaker nieuwe voorzitter Zeeland Connect

Ronald Wielemaker nieuwe voorzitter Zeeland Connect

09 december 2020

“In Zeeland Connect werken ondernemers, overheid en onderwijs met elkaar samen. Dat is een groot voordeel voor de logistiek in Zeeland. We kijken verder dan alleen onze eigen business, netwerk en regio.”

Ronald Wielemaker is sinds 1 december 2020 de nieuwe voorzitter van Zeeland Connect, hét ondernemend en onafhankelijk netwerk van ondernemers, kennisinstellingen en overheden, dat door verbinding en samenwerking de positie van logistiek Zeeland versterkt. Met innovatieve projecten als Autonoom Transport en Zero Emmissie Transport laat Zeeland Connect de regio vooroplopen. Als voorzitter wil Ronald Wielemaker logistiek Zeeland nog beter op de kaart zetten.

Moderniseren en innoveren
Ronald is directeur van Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV en hij vertegenwoordigt het Zeeuwse wegtransport in Zeeland Connect. Hij is vanaf 2017 betrokken bij Zeeland Connect. Eerst als lid van de stuurgroep en sinds 1 december 2020 is hij voorzitter. Ronald had al snel door dat Zeeland Connect meer is dan een praatclub. ‘We krijgen dankzij de manier waarop we georganiseerd zijn veel meer voor elkaar. In Zeeland Connect werken ondernemers, overheid en onderwijs met elkaar samen. Dat is een groot voordeel voor de logistiek in Zeeland. We kijken verder dan alleen onze eigen business, netwerk en regio.’ En dat heeft Zeeland nodig, vindt Ronald. ‘We hebben een mooi logistiek cluster in Zeeland, maar net zoals in andere regio’s wordt veel gedacht vanuit de modaliteiten zoals de wielen en het spoor. Het levert ons juist meer op als we nadenken vanuit het systeem en de netwerken. Zeeland Connect speelt een belangrijke rol in de manier waarop we naar onze vraagstukken kunnen kijken. We kunnen middelen en tools creëren om te moderniseren en innoveren in de Zeeuwse logistiek.’

Slagkracht met triple helix
Er wordt met interesse naar Zeeland gekeken, weet Ronald. ‘Met een aantal projecten lopen we voorop in Nederland, zoals het project Autonoom Transport. Sowieso de manier waarop we georganiseerd zijn in Zeeland Connect maakt ons uniek en sterk. Om heel eerlijk te zijn, was ik in het begin sceptisch over Zeeland Connect. Ik ben al meerdere keren betrokken geweest bij pogingen om Zeeuwse wegvervoerders bij elkaar te krijgen. Net als in andere regio’s is het in Zeeland heel lastig om concreet samen te werken. De kracht van Zeeland Connect is dat binnen deze triple helix samenwerking op strategisch niveau wordt gewerkt. Het levert slagkracht op doordat we middelen, risico’s en opbrengsten delen. Dat doen we niet alleen om individuele organisatiedoelen maar ook gezamenlijke samenwerkingsdoelen en maatschappelijke doelen te realiseren.’

Samenwerkingsmogelijkheden
Ronald is erg positief over wat Zeeland Connect tot nu toe heeft kunnen realiseren. ‘We hebben een aantal projecten afgerond en er lopen mooie projecten zoals Autonoom Transport en Zero Emissie Transport waarmee we flink in de belangstelling staan. Het is onze taak om lopende projecten ook lopend te houden en stappen te blijven zetten door nieuwe projecten op te starten.’ Daarvoor zijn ook samenwerkingspartners nodig en de stuurgroep is altijd op zoek naar bedrijven die willen aansluiten. ‘Iedereen die werkzaam is in de logistiek kent Zeeland Connect wel inmiddels. Tijdens bijeenkomsten zoals onze themabijeenkomsten en het jaarcongres zien we duidelijk interesse vanuit de Zeeuwse logistiek, we zijn blij met de deelnemers en hun waardevolle inbreng. Voor onze projecten zijn we altijd op zoek naar partners en we benaderen gericht partijen om samenwerkingsmogelijkheden te verkennen.’ Als voorzitter wil Ronald daar de komende tijd dan ook extra aandacht voor hebben. ‘Zeeland Connect moet zich verder uitbreiden als een olievlek. Ik wil dat mensen niet alleen weten wie we zijn, maar ik wil bedrijven ook betrokken laten raken. Het is belangrijk om de juiste balans te houden tussen grote logistieke spelers en MKB-bedrijven. Bij die laatste zie je dat de focus vaak vooral gericht is op het operationele en er minder aandacht voor het netwerk en de omgeving. Mijn ambitie voor logistiek Zeeland is verdere versterking van de Zeeuwse infrastructuur en de logistieke arbeidsmarkt. Voor beiden is het noodzakelijk dat bedrijven meer en beter met elkaar samenwerken. Door actief deel te nemen aan Zeeland Connect wil ik daar een positieve bijdrage aan leveren!’