Team

Ronald Wielemaker

Ronald Wielemaker

Functie: Voorzitter Stuurgroep

Organisatie: Directeur – Wielemaker Transport- en Containerbedrijf

Mijn naam is Ronald Wielemaker, directeur bij Transport- en Containerbedrijf Wielemaker BV. Bij Zeeland Connect ben ik voorzitter van de stuurgroep. Mijn ambitie voor logistiek Zeeland is verdere versterking van de Zeeuwse infrastructuur en de logistieke arbeidsmarkt. Voor beiden is het noodzakelijk dat bedrijven meer en beter met elkaar samenwerken. Door actief deel te nemen aan Zeeland Connect hoop ik daaraan een positieve bijdrage te leveren.