Subsidieregeling modal Shift

Dagelijks meer dan duizend vrachtwagens van weg naar binnenvaart of spoor

Dagelijks meer dan duizend vrachtwagens van weg naar binnenvaart of spoor

Vanwege de vele subsidieaanvragen voor het verplaatsen van lading van de weg naar water of spoor heeft Minister Harbers besloten om het bestaande subsidieplafond 2023 van de modalshift regeling te verdubbelen naar EUR 15 miljoen. Aanvullend wordt dit jaar een tweede Europese Aanbesteding voor bargelijndiensten gepubliceerd met als doel EUR 2,5 miljoen extra te kunnen besteden aan het vergroten van het aanbod van vervoer over het water. Let op dat het loket elk jaar op 1 september sluit, dus additionele aanvragen voor het jaar 2023 moeten snel worden ingediend.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Subsidieregeling stimulering modal shift van weg naar water of van weg naar spoor 2023-2026 gepubliceerd. De regeling is bedoeld om het vervoer van goederen te stimuleren van weg naar water en van weg naar spoor, om de weg als transportmiddel te ontlasten en congestie op belangrijke doorgaansroutes voor het goederenvervoer te verminderen. 

Deze ‘Modal Shift’-regeling is opgezet om de verplaatsing van het goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart of het spoor te versterken. Modal shift is de term voor verandering van vervoerwijze, bijvoorbeeld van vervoer over de weg naar vervoer per spoor of per schip. Met de modal shift regeling kiest het kabinet voor het stimuleren van de verplaatsing van doorgaand goederenvervoer van de weg naar de binnenvaart en het spoor. Dat doet het kabinet, met het oog op de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat, om de weg te ontlasten en verkeersopstopping op de belangrijkste doorgaansroutes voor het goederenvervoer terug te dringen en daarmee bij te dragen aan vergroening van het vrachtvervoer.

Subsidieregeling
De subsidieregeling richt zich op verladers en expediteurs. Om hen te stimuleren voor de binnenvaart of het spoor te kiezen wordt een subsidie per structureel verplaatste container (of een equivalent daarvan bij bulk) in het vooruitzicht gesteld. De subsidie is bedoeld als tegemoetkoming in de extra transportkosten van de binnenvaart of het spoor (zoals een extra overslag van de container). Ondernemers die met een concreet voorstel komen hoe ze goederen willen verplaatsen van de weg naar het water of spoor, kunnen een subsidie aanvraag indienen. Deze ondernemers moeten daarvoor actief zijn op (delen van) de route tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen (corridor Oost) en/of via Venlo (corridor Zuid-Oost) en de route Amsterdam richting Antwerpen (corridor Zuid). Voor een modal shift naar het spoor zijn ook trajecten buiten genoemde corridors in Nederland subsidiabel. Aanvragen kunnen ingediend worden bij uitvoeringsorganisatie Connekt d.m.v. het te downloaden subsidieaanvraagformulier.

Bereikbaarheid en veiligheid
De regeling draagt bij aan het bereikbaar houden van steden en industriehaven-complexen in de Randstad. Door het verruimen van de mogelijkheden door aanbesteding van nieuwe lijndiensten in de binnenvaart en het stimuleren van de keuze om vrachten via de binnenvaart en het spoor te vervoeren door een subsidieregeling. De druk op het wegennet neemt daardoor af en de verkeersveiligheid neemt toe. Het doel van de Modal Shift regeling is expliciet om additionele lading van de weg af te halen, niet om een verschuiving binnen de reeds bestaande stroom over water of spoor te realiseren.

Grootschalige opgave Rijkswaterstaat
Naast het ontlasten van de weg en het verminderen van verkeersopstopping, is vervoer van goederen via water en spoor in plaats van de weg ook belangrijk vanwege de grootschalige vervangings- en renovatieopgave van Rijkswaterstaat. Daardoor neemt de druk op het wegennet fors toe. Rijkswaterstaat vervangt of renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Met dagelijks meer dan duizend vrachtwagens minder op de weg, neemt die druk op het wegennet af en neemt de verkeersveiligheid toe.

Meer info
Heb je plannen voor een modal shift en wil je meer informatie over de subsidieregeling, of zoek je hulp bij de aanvraag? Remco de Rijke van Impuls Zeeland helpt je graag verder (remcoderijke@impulszeeland.nl).

Succesvolle trial Dare2Connect

Succesvolle trial Dare2Connect

Het project 'Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint' wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie In het project Dare2Connect...

Lees meer
Digitalisering in de logistieke sector

Digitalisering in de logistieke sector

Logistieke sector weet online platformen steeds beter te vinden  The Swaen en P&O Ferrymasters behalen winst en efficiency met digitaal platform Digitalisering heeft de manier waarop bedrijven werken in veel sectoren veranderd, en logistiek is daarop geen...

Lees meer

Update van het project Dare2Connect

Het project 'Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint' wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie In het project Dare2Connect...

Lees meer

Maak kennis met Zeeland Connect

Zeeland Connect is er voor Logistiek Zeeland, wij organiseren regelmatig kennissessies en netwerkbijeenkomsten.

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie