Subsidieregeling Modal Shift: voor goederenvervoer via water of spoor

01 april 2021

Subsidieregeling Modal Shift: voor goederenvervoer via water of spoor

Waarom is deze subsidieregeling Modal Shift er?
De grootste onderhoudsopgave in onze geschiedenis is gestart: Rijkswaterstaat vervangt en renoveert de komende jaren meer dan 100 bruggen, tunnels, sluizen en viaducten. Dat betekent enorm oponthoud voor vervoer over de weg. Bovendien zal het goederenvervoer structureel groeien. Dit heeft bij elkaar grote gevolgen voor de bereikbaarheid van stedelijke gebieden en havens in de Randstad. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wil verkeersopstoppingen terugdringen door vervoer via water en spoor te subsidiëren. Daarnaast is het ook een manier om goederenvervoer te verduurzamen en de verkeersveiligheid te verbeteren.

Voor welke routes geldt de subsidie?
U kunt aanspraak maken op de subsidie wanneer u vrachtvervoer verplaatst van weg naar binnenvaart of spoor. Voor de binnenvaart geldt de subsidie voor de routes tussen de Rotterdamse haven en Duitsland, via de regio’s Arnhem-Nijmegen en Venlo. Daarnaast geldt de regeling voor heel Nederland wanneer u besluit uw goederen van de weg naar het spoor te verplaatsen.

Voor welke soorten ladingen is de subsidie bedoeld?
De regeling is primair bedoeld voor vervoer van goederen in containers. Voor kleinere en middelgrote transporten ligt een shift naar water of spoor niet voor de hand, dus daarom wil deze regeling verladers helpen om ladingen te bundelen. Daarom geldt de subsidie ook voor activiteiten die direct vracht bundelen én voor activiteiten die dit proces ondersteunen (bijvoorbeeld met digitale middelen). Op deze manier kunt u kennismaken met de binnenvaart en het spoor als transportmodaliteit. De intentie is dat verladers dit ook op lange termijn als reëel alternatief voor het gebruikelijke wegvervoer te zien. Tot slot komen bulktransporten in aanmerking wanneer ze een bovengemiddelde bijdrage aan de modal shift naar de binnenvaart of spoor leveren.

Welke kosten worden gesubsidieerd?
De regeling wil barrières om voor binnenvaart of spoor te kiezen wegnemen. U kunt een bijdrage krijgen voor de aanloopkosten die u maakt om vracht te bundelen of te verplaatsen. Het kan ook gaan om een tegemoetkoming voor investeringen en de aanpassing van bedrijfsprocessen om de shift mogelijk te maken. Tot slot kunt u denken aan kosten voor opslag en overslagfaciliteiten. De subsidie wordt voor maximaal 24 maanden toegekend.

Wanneer kan ik de subsidie aanvragen?
De regeling is tijdelijk van kracht. U kunt uw aanvraag van 1 april tot 1 september 2021 indienen. Toekenning zal plaatsvinden op volgorde van binnenkomst. Tot uiterlijk 31 december 2021 worden de subsidies toegekend.

Hoe kan ik de subsidie aanvragen?
Baseer uw aanvraag op een concreet voorstel om vracht te verplaatsen van de weg naar het water en/of het spoor. Dien uw aanvraag in bij uitvoeringsorganisatie Connekt. Wilt u hulp bij het verkennen, organiseren en benutten van de mogelijkheden voor modal shift, dan kunt terecht bij Remco de Rijke (remcoderijke@impulszeeland.nl of 06-30566278)