Succesvolle trial Dare2Connect

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie

In het project Dare2Connect “Transparency in shipping costs and carbon footprint” onderzoeken de projectpartners HelloContainer, HZ University of Applied Science, UC group en Dacomex, in samenwerking met Zeeland Connect, het duurzaam en efficiënter inrichten van containertransporten in Zeeland. Met dit project willen de projectpartners inzicht krijgen in de randvoorwaarden en kennis opdoen over de factoren die van invloed zijn op modaliteit keuzes van verladers.

Opzet van de trial

Afgelopen november zijn tijdens een proef reefer-containers van Bergen op Zoom naar Rotterdam vervoerd van Dacomex via het platform van HelloContainer en de terminal van BTT Multimodal Container Solutions. Deze trial is uitgevoerd omdat de projectpartners willen bewijzen dat het in de praktijk mogelijk is om op basis van data-uitwisseling het vervoer per binnenvaart op een zo efficiënt mogelijke manier te realiseren en zo CO2 te besparen.

De boeking van de verlader Dacomex is ingevoerd op het platform van HelloContainer. BTT heeft hiervoor data aangeleverd zoals de beschikbare containers en mogelijke afvaarten. Op basis van deze data is via het platform de beste passende keuze gemaakt. Vervolgens is er een opdracht gestuurd naar het TOS (Terminal Operating System) van BTT, waarmee HelloContainer een integratie heeft. Daarna zijn deze reefer-containers tijdens de hele reis gekoeld vervoerd om de kwaliteit van de producten op hoog niveau te houden. Zowel tijdens het verblijf op de terminal als tijdens het barge-transport naar Rotterdam zijn de containers aan de stroom aangesloten om de koelsystemen van de containers te laten functioneren.

Data

HelloContainer heeft een rol gehad bij de technische kant van de trial en data opgehaald van de rederij en de Inland Terminal BTT. Jos de Jonge: “We hebben de tijd gemeten die het kost om een lege container uit te halen in Rotterdam en die in te leveren bij de inlandterminal. Naast CO2-uitstoot en afstand is ook tijdwinst een belangrijke factor in ons project, want we willen weten hoeveel tijd een vrachtwagen kwijt is op een terminal. Tijdens deze trial bleek dat de tijdswinst van de chauffeur op de terminal per container 40 minuten bedraagt ten opzichte van Rotterdam. Bij Dacomex betekent dit een potentiële tijdsbesparing van meer dan 2500 uur op jaarbasis. We zijn tevreden over de resultaten. Dankzij de trial hebben we geleerd dat het mogelijk is om op deze manier mogelijk is om containers te boeken voor Dacomex. Theoretisch zagen we al dat het mogelijk is en nu in praktijk dus ook.”

Ten slotte is ook de huidige CO2-emissie van het transport in kaart gebracht. Jos: “Tijdens de trial is 74 kilo CO2 per container bespaard en in een situatie waarbij er genoeg lege containers beschikbaar zijn in Bergen op Zoom, loopt deze besparing op tot 154 kilo CO2 per container. Voor Dacomex betekent dit een potentiële besparing van CO2 uitstoot van 693.000 kilo per jaar.”

Platform voor containertransport © HelloContainer

Afweging modaliteiten

Voor Dacomex is het reduceren van die CO2-emissie in de logistieke keten steeds belangrijker. Om een juiste afweging te kunnen maken in de keuze voor een transport modaliteit, is Dacomex betrokken bij het project Dare2Connect. “We verschepen de kwaliteitsproducten, met onder andere reefer containers (geconditioneerd) naar diepzeehavens, zoals Rotterdam, Antwerpen en Vlissingen. Daarvandaan vertrekken de containerschepen naar klanten van Dacomex, onder andere in Afrika, Azië en Midden-Amerika. Het voortransport vanaf Dacomex en de telers naar de diepzeehavens gaat nu nog via wegtransport,” legt Lindsay Vermeulen van Dacomex uit. Afwegingen hierbij zijn welke binnenvaartterminals in aanmerking komen (afhankelijk van de uiteindelijke diepzeehaven), de totale transportkosten, inclusief op- en overslag, de transit tijd, vaarschema’s, aansluiting op diepzee terminals, beschikbaarheid van reefer containers en de CO2-emissie.

“Het is voor ons van groot belang om vooraf over de juiste informatie te kunnen beschikken om een afgewogen keuze te maken voor binnenvaart als alternatieve modaliteit. Dankzij deze trial zijn we weer veel inzichten en kennis rijker. We hebben ervaren dat onze reefercontainers gedurende het hele traject gekoeld konden blijven, zowel tijdens barge als opslag, dankzij de nieuwe terminal van BTT met de benodigde reeferplugs,” legt Lindsay uit.

Laden voor transport © Dacomex

BTT Multimodal Container Solutions is met dezelfde motivatie aangesloten bij het project en is blij met de uitkomst van de trial. “Met onze eigen barge- en railterminals in Tilburg, Eindhoven en Bergen op Zoom bieden wij wekelijks tientallen verbindingen van en naar de zeehavens in Rotterdam en Antwerpen. Hierdoor besparen we jaarlijks meer dan 20 miljoen trucking kilometers in Nederland. Onze multimodale transport-oplossingen dragen bij aan het verminderen van CO₂-uitstoot en dragen bij aan duurzame logistiek,” legt Jordy Versteijnen van BTT uit.

“Bij BTT willen we blijven innoveren en vooroplopen in de duurzame logistieke ontwikkelingen. 80% van het transport gaat bij ons per binnenvaart of rail naar de terminal. Voor deze trial is onze terminal in Bergen op Zoom zeer geschikt geweest omdat we daar bijna 96 koelcontainers kunnen aansluiten op de reeferbrug. Tijdens de trial hebben we inderdaad de containers van Dacomex gekoeld kunnen opslaan voordat ze per barge naar Rotterdam vertrokken. We beschikken binnenkort ook over sensoren die ons een signaal geven bij temperatuurschommelingen.”

Terminal Bergen op Zoom © BTT

Opschalen

Het maakt de terminal in Bergen op Zoom een goede locatie om het project Dare2Connect op te schalen, nu de proef niet alleen op papier maar ook in de praktijk goed is verlopen. Jordy: “We hebben de ruimte om op te schalen binnen het project.  We hebben fixed windows waarbij we 3 keer per week van Rotterdam naar Bergen op Zoom varen. Voor veel rederijen zijn we ook depothouder, waardoor we vaak containers op voorraad hebben en stock kunnen opbouwen van tevoren.”

Economisch rendabel

Er ligt nog wel een uitdaging voor de toekomst om het transport zoals tijdens de trial werd uitgevoerd economisch rendabel te maken. Jos: “Er worden nu lege containers verplaatst en die impasse willen we doorbreken door meer verladers erbij te betrekken. Als verladers namelijk meer mogelijkheden hebben om vaker gebruik van de binnenvaart, komen er meer containers beschikbaar in de regio. De oplossing zit in vinden van meer importstromen en verladers. Daarom zetten we na deze succesvolle trial nu in op het vervolg van het project: groter opzetten en meer verladers erbij betrekken zodat we nog meer data kunnen delen.

Schonere wereld

Met de uiteindelijke resultaten van het nog lopende onderzoek wordt het mogelijk om in de toekomst meer verladers in Zeeland en West-Brabant te kunnen ondersteunen in hun besluitvorming voor milieuvriendelijker transport modaliteiten voor import- en export van containers. Hiermee kunnen bedrijven in Zeeland nog vaker een bijdrage gaan leveren aan het reduceren van CO2-emissie in transport en uiteindelijk een schonere wereld.

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie

Interesse om mee te doen?

Neem contact met ons op voor meer informatie!

Praktisch

Projectnaam: Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint (werknaam project: Dare2Connect)
Startdatum: 1-9-2021
Einddatum: 1-12-2023
Projectpartners: Dacomex, iSHARE/UC Groep, HZ University, Zeeland-Connect, HelloContainer
 
 
 
 

 

 

 

Contact

Remco de Rijke Zeeland Connect

Remco de Rijke

E-mail: remcoderijke@impulszeeland.nl

Jos de Jonge

E-mail: jos@hellocontainer.com

Nieuws

Digitalisering in de logistieke sector

Digitalisering in de logistieke sector

Logistieke sector weet online platformen steeds beter te vinden  The Swaen en P&O Ferrymasters behalen winst en efficiency met digitaal platform Digitalisering heeft de manier waarop bedrijven werken in veel sectoren veranderd, en logistiek is daarop geen...

Lees meer

Update van het project Dare2Connect

Het project 'Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint' wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie In het project Dare2Connect...

Lees meer

Maak kennis met Zeeland Connect

Zeeland Connect is er voor Logistiek Zeeland, wij organiseren regelmatig kennissessies en netwerkbijeenkomsten.

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie