Synchromodaal Transport Kanaalzone

Synchromodaal Transport Kanaalzone

Bundeling Goederenstromen In de Kanaalzone worden veel goederenstromen nu vaak afzonderlijk van elkaar en met één transportmiddel vervoerd. Door een slimme bundeling van verschillende goederenstromen kunnen al veel voordelen worden behaald, maar daarnaast kan ook gekeken worden naar een combinatie van transportmethodes. In de Kanaalzone worden nu voor acht bedrijven en verladers de goederenstromen in beeld gebracht en wordt gekeken waar mogelijkheden voor slimme bundeling én voor synchromodaal transport zijn. Kosten voor voorraadbeheer en transport kunnen hier mogelijk door worden verlaagd.

Bundeling Goederen Spoor 

Acht productiebedrijven en verladers in de Kanaalzone kijken of zij succesvol goederenstromen over het spoor kunnen bundelen. Idee is dat op die manier laadcapaciteit van treinen beter benut kan worden. Door slimme bundeling van goederenstromen van meerdere bedrijven in bijvoorbeeld één trein richting eenzelfde bestemming, of langs hetzelfde spoor, kunnen de bedrijven veel kosten-effectiever transporteren. Door een goed inzicht in de mogelijkheden over het spoor, kunnen bedrijven wellicht vaker kiezen voor transport over het spoor in plaats van over de weg. Naast een vergroting van de concurrentiekracht van de regio, valt dit ook binnen de focus op duurzaamheid.