Synchromodaal Transport

Synchromodaal Transport

Synchromodaal Transport is multimodaal vervoer waarbij de verlader de beschikbare vervoermiddelen naast elkaar inzet, of de beslissing over de inzet van de vervoersmiddelen aan een dienstverlener overlaat. ie kiest, binnen afgesproken grenzen, welk vervoermiddel voor welk traject gebruikt wordt. De goederen komen op de afgesproken tijd aan op de bestemming, waarbij de vervoerswijze – spoor, weg, binnenvaart, short sea, buisleidingen – niet meer uitmaakt. Zo worden goederenstromen optimaal gebundeld en wordt de beschikbare capaciteit beter benut, wat leidt tot duurzamer en vaak goedkoper transport.

Bundelen Lading

Zeeland Connect werkt met het project Synchromodaal Transport aan het opstarten en onderhouden van regionale netwerken van verladers, vervoerders en logistiek dienstverleners met als doel om ladingstromen te bundelen, modal shift te bewerkstelligen en daardoor de Zeeuwse logistiek te versterken.

Door in te zetten op Synchromodaal Transport, bespaart het bedrijfsleven miljoenen wegkilometers. Dat is in ieders voordeel: voor verladers, logistieke dienstverleners en de maatschappij. Samenwerking met initiatieven in andere regio’s is hierin van groot belang en hierin werkt Zeeland Connect nauw samen met Lean & Green Offroad van de Topsector Logistiek.

Betrokken partijen

Verladers Arcelor-Mittal, De Hoop, DOW Benelux, Heros, ICL-IP, Ovet, Vlaeynatie, Yara, HZ University of Applied Sciences, Impuls Zeeland, Zeeland Seaports.

Verladers Kanaalzone

Dit project betreft een logistiek samenwerkingsverband tussen de grootste verladers in de Kanaalzone. Het samenwerkingsverband is gericht op het verhogen van de beladingsgraad en een slimmere inzet van de verschillende transportmodaliteiten (zeevracht, binnenvaart, railvervoer en wegtransport).

De eerste successen zijn in 2014 behaald. Uit overleg met de verschillende deelnemende verladers is vastgesteld dat behoefte bestaat aan nieuwe successen en het wenselijk is dit initiatief uit te breiden naar een grotere regio. Tevens is in het kader van dit samenwerkingsverband een onderzoek uitgevoerd door studenten van de HZ naar de mogelijkheid verschillende typen lading van een binnenvaartschip te combineren. De uitkomsten zijn uitgewerkt in een compatibiliteitsmatrix.

Betrokken partijen

HZ University of Applied Sciences, Zeeland Seaports en verladers Cargill, De Hoop, Dow Benelux BV, Heros, ICL-IP, Outokumpu, Ovet en Yara.

weConnekt App

In het project Synchromodaal Transport worden de logistieke bedrijven gefaciliteerd en gestimuleerd om lading te bundelen en een modal shift te bewerkstelligen. Belangrijk hierin is het inzicht verkrijgen van de ladingstromen naar bepaalde bestemmingen. De door de Topsector ontwikkelde weConnekt App kan hierbij helpen om volumes op bepaalde corridors inzichtelijk te krijgen maar ook om te zien welke ontwikkelingen er in andere regio’s zijn waar samenwerking kan worden gezocht. In Zeeland zal deze app ook gebruikt worden om de logistieke samenwerking te bespoedigen en informatie op vertrouwelijke basis met elkaar te delen.

Contactpersonen

Wouter Vos: wouter.vos@northseaport.nl