Uniforme Aanmelding Binnenvaart

Uniforme Aanmelding Binnenvaart

Uniforme Aanmelding Binnenvaart Beter Benutten – afgerond

Voor binnenvaartschepen die de Zeeuwse havens en terminals aandoen is snelle doorstroming en efficiënte afhandeling van de lading van essentieel belang. Ook het havenbedrijf Zeeland Seaports en de eigenaren van de terminals willen graag eerder en beter inzicht in de te verwachten schepen zodat zij een optimale steigerplanning kunnen maken. Slimme inzet van ICT kan daarbij helpen. Binnen dit project is het zogenaamde Uniforme Aanmelding Binnenvaart (UAB) systeem geïntroduceerd. Dit is een vooraanmeldingservice via internet voor tankterminals, barge operators en schippers van tankschepen. Aanmeldinformatie kan onderling op een makkelijke manier en snel worden uitgewisseld. Op dit moment is het systeem geïmplementeerd bij Zeeland Refinery, OilTanking, Dow Terneuzen en Zeeland Seaports.

Betrokken partijen

NV Economische Impuls Zeeland, Bureau Telematica en de binnenvaartorganisatie BLN-Schuttevaer.