Dare2Connect bijeenkomst

Dare2Connect

22 februari 2022 – Presentatie bij Verladerskring Kanaalzone

De logistieke markt is niet transparant. Dit gaat ten koste van de efficiëntie en heeft impact op milieu en mens. HelloContainer is wél transparant en daarom partner van het Dare2Connect project. Op 22 februari heeft HelloContainer de Verladerskring Kanaalzone bijgepraat over de ontwikkelingen binnen dit project waar met DACOMEXUC Group NLiSHARE Foundation en HZ University of Applied Sciences samengewerkt wordt aan het duurzamer en efficiënter inrichten van containertransport.

Het project ‘Transparancy in shipping cost and Carbon Footprint’ wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, mede gefinancierd in het kader van de respons van de Unie op de COVID-19 pandemie