Verladerskring Kanaalzone

Verladerskring Kanaalzone

Zeeland Connect faciliteert sinds 2015 de periodieke bijeenkomsten van de Verladerskring Kanaalzone en doet dit binnen het kader van het Lean & Green Off-Road programma van de Topsector Logistiek. Bij dit programma zijn alle regio’s in Nederland en Vlaanderen aangesloten.

Bijeenkomsten, themasessies en gerichte activiteiten om projecten van de grond te krijgen, lading te bundelen of nieuwe goederencorridors op te zetten worden mede gefinancierd door een bijdrage van de Topsector Logistiek.

Er staan de volgende bijeenkomsten gepland met de volgende agendapunten:

  • Verladers updaten elkaar omtrent relevante ontwikkelingen en waar samenwerking gezocht wordt.​
  • Zeeland Connect geeft inzage in lopende en aankomende projecten​
  • Elke bijeenkomst kent een externe factor ter verbreding van kennis omtrent een logistiek (innovatief) onderwerp

Data:

22 februari 2022: van 15 – 17 uur

24 mei 2022: van 15 – 17 uur

06 september 2022: van 15 – 17 uur

29 november 2022: van 15 – 17 uur

Voor meer informatie neemt u contact op met Remco de Rijke, projectmanager van Zeeland Connect.