Zeeland Centric Logistics

Zeeland Centric Logistics

Strategie & Innovatie – afgerond

De wereld verandert snel, en daarmee ook de logistieke ketens. De wereldbevolking groeit en wordt rijker, consumptie stijgt en de afvalberg ook. Grondstoffen en energie worden echter steeds schaarser en dus worden oplossingen gezocht in een meer circulaire economie, met een belangrijke rol voor chemie, hightech en agri&food. Dit heeft belangrijke consequenties voor de logistieke sector. De relevantie van logistiek voor de Zeeuwse economie is al groot, maar kan nog groter worden. Door de TU Eindhoven zijn een aantal kansrijke ontwikkel- en acquisitierichtingen in kaart gebracht die passen binnen het concept van Port Centric Logistics. In dit concept staat het toevoegen van waarde aan mondiale goederenstromen centraal die via de Zeeuwse havens Europa bereiken en vervolgens vanuit Zeeland naar de Europese consumentenmarkt gaan. Zeeland is goed gepositioneerd om sterk te ontwikkelen in het Port Centric Logistics concept door de combinatie van zeehaven, multimodale achterlandverbindingen, de nabijheid van een grote afzetmarkt, en ruimte om te ondernemen. Kansrijke richtingen moeten nog verder worden uitgediept en geconcretiseerd. Dit wordt meegenomen in de nieuwe projectagenda van Zeeland Connect.