Stuurgroep Zeeland Connect: maak kennis met Gerben Paauwe

Stuurgroep Zeeland Connect: maak kennis met Gerben Paauwe

De meerwaarde van Zeeland Connect zit in het netwerken en samenwerken, aldus Gerben Paauwe van Kloosterboer en lid van de stuurgroep van Zeeland Connect. “De meerwaarde is dat we daarbij focus leggen op de logistieke sector. Wat je ziet is dat we in Zeeland door bundeling van krachten en netwerk in staat zijn om de regio gezamenlijk regionaal en landelijk op de kaart te zetten.”

Gerben Paauwe is eindverantwoordelijk voor Kloosterboer Vlissingen. Kloosterboer werd in 1925 opgericht in het Noord-Hollandse Sint Pancras en opereert vandaag de dag vanuit 11 vestigingen in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Canada en Zuid-Afrika. Het bedrijf legt zich toe op het vervoer en de opslag van gekoelde en bevroren etenswaren zoals fruit, vis en diepvriesfriet, evenals op het mengen van vruchtensappen. Kloosterboer opende in 1982 haar locatie in de haven van Vlissingen en is de grootste met zo’n 300 directe collega’s, 12 koel- en vrieshuizen op een gebied dat 60 hectare groot is.

Gerben vertelt over de reden om bij Zeeland Connect aan te sluiten: “Kloosterboer heeft de voorkeur voor strategische locaties die gemakkelijk bereikbaar zijn via water, weg en spoor. In Vlissingen hebben we alle modaliteiten bij de hand. We willen toonaangevend blijven en daar hebben we stakeholders en partners hard bij nodig met de gedachte dat geven en nemen hand in hand gaan. De triple helix samenwerking is onmisbaar en Zeeland Connect biedt een mooi platform om die samenwerking te intensiveren. De missie om door netwerken en samenwerken samen verder te komen, sluit goed aan bij de kernwaarden van Kloosterboer. We zijn al sinds de start van Zeeland Connect betrokken. Mijn voorganger was ook lid van de stuurgroep en drie jaar geleden heb ik het stokje van hem overgenomen.”

De logistieke sector en daarmee ook bedrijven zoals Kloosterboer staan voor enorme uitdagingen. Zeeland Connect is het innovatienetwerk van overheden, kennisinstellingen en private partijen voor de logistiek die daarbij faciliteert. “De wereld om ons heen verandert in razendsnel tempo. Belangrijke vraagstukken en thema’s zijn actueel en vragen om snelle en gerichte actie. Denk aan de arbeidsmarkt en IT, maar ook zaken als omgaan met energie-transitie en duurzaamheid”, licht Gerben toe. “Deze thema’s komen terug bij alle (logistieke) bedrijven in de regio. De kracht van Zeeland Connect is dat we via verschillende innovatielijnen projecten ontwikkelen en daarbij heel praktisch te werk gaan. Een gezamenlijk gerichte aanpak en daarmee het verhogen van onze regionale concurrentiekracht is alleen mogelijk als overheid, bedrijfsleven en onderwijs de handen inéén slaan. De meerwaarde is daarbij dat we focus leggen op de logistieke sector. Wat je ziet is dat we in Zeeland door bundeling van krachten en netwerk in staat zijn om de regio gezamenlijk regionaal en landelijk op de kaart te zetten. De joint corridor AgriFood+ Express is daar een goed voorbeeld van: een duurzame oplossing over het water tussen Vlissingen, Rotterdam en Lelystad. Niet alleen de economische, maar ook de maatschappelijke doelstellingen zijn een belangrijke drijfveer voor de bedrijven geweest om te gaan samenwerken. Wat mij betreft is Zeeland Connect hét platform en netwerk om samenwerking te stimuleren en te komen tot concrete projecten die de positie van onze bedrijven continu verstevigt.”

Vanuit de stuurgroep levert Gerben graag zijn bijdrage aan de logistiek in Zeeland en zet hij zich in voor zaken die voor regio belangrijk zijn. “In Zeeland doen we het op onze manier. Onze arbeidsmoraal is goed, maar we laten het nog wel eens na om onszelf op de borst te slaan. Dat mogen we echt vaker doen! Daarnaast vind ik het belangrijk dat we als stuurgroep ook verder inzetten op de smart port, de slimmere haven. Wat kunnen we slimmer doen? We hebben hiervoor meerdere partijen en stakeholders nodig. Door ook in te zetten op digitalisering & robotisering, zijn we in Zeeland makkelijker onderdeel van een wereldwijd netwerk en kunnen we meer volumes aan ons verbinden. Dat is positief voor de hele regio!”