Nieuws Zeeland Connect Netwerk Club een zakelijk netwerk

Zeeland Connect Netwerk Club een zakelijk netwerk

Wie kan zich aansluiten bij
Zeeland Connect?

Ben jij als vervoerder, verlader, logistiek dienstverlener of terminal actief in de logistiek? Of ben je actief in de bouw, productie of een andere sector met een eigen warehouse of voertuigen? Sluit je dan aan bij Zeeland Connect.

Agenda

Bekijk hier onze agenda voor de komende periode

19 juni 2021

De Zeeland Connect Netwerk Club is een zakelijk netwerk gebaseerd op vertrouwen en samenwerking met als doel de logistiek in Zeeland te versterken. We brengen partners en ondernemers op een aangenaam effectieve manier met elkaar in contact met als doel bij te dragen aan elkaars succes. Belangrijk uitgangspunt is dat je elkaar beter leert kennen, zodat je het vanzelfsprekend vindt om elkaar te inspireren, te helpen en aan te bevelen. 

Samen kom je veel verder dan alleen. Samen betekent ook kennis, kennissen en inspiratie opdoen en zeker ook delen. Bovendien is het ook plezierig om zaken samen op te pakken. Bij de Zeeland Connect netwerk club zoeken we actieve en enthousiaste logistieke ‘ondernemers’ die het leuk vinden om andere logistieke spelers in Zeeland te ontmoeten en te helpen. Zo krijg je een veel krachtiger netwerk en samen ook veel meer voor elkaar.

HOE WERKT HET?
De basis van de Zeeland Connect Netwerk Club zijn tweewekelijkse digitale bijeenkomsten op woensdagmorgen van 9 tot 10 uur. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt iedere deelnemer 2 minuten om zich kort voor te stellen en een ‘hulpvraag’ aan de deelnemers te stellen. Tevens vat de deelnemer zijn vraag kort samen in de chat, zodat nadien alle vragen nog gedeeld kunnen worden. Na een korte break volgt ronde 2 waarin deelnemers de gelegenheid krijgen om te reageren op de gestelde hulpvragen.

Voorbeeld 1: in de eerste ronde pitcht deelnemer X dat hij bezig is met project Y en een ingang zoekt bij bedrijf Z. In de tweede ronde meldt deelnemer A dat hij een ingang heeft bij bedrijf Z omdat hij bezig is met project C. Deelnemer A introduceert deelnemer X graag bij bedrijf Z en vraagt tegelijkertijd of hij aangehaakt kan worden bij project Y.

Voorbeeld 2: in de eerste ronde pitcht deelnemer K dat hij 20 deelnemers zoekt voor zijn project L. In de tweede ronde melden 4 aanwezigen dat zij potentiële deelnemers kennen en spreken zij af dat zij deze mensen zullen benaderen voor het project van deelnemer K. Op deze manier is deelnemer K geholpen en wordt voorkomen dat hij deelnemers benadert waar het netwerk al contacten heeft lopen.

RESULTAAT: WIN – WIN – WIN! 

Doelgroep -> focus op spelers in de logistiek
• Medewerkers uit de Zeeuwse logistieke sector (kennisinstellingen, overheden, bedrijfsleven)
• Logistieke medewerkers van Zeeuwse bedrijven
• Medewerkers van belangenorganisaties in de logistiek

Interesse? Meld je aan via het LinkedIn-evenement op onze Linkedn-pagina of stuur een mailtje naar info@zeeland-connect.nl.

Innovatielijnen Zeeland Connect

Logistieke Stromen en Verbindingen

Zero Emissie Logistiek

Digitalisering en Robotisering

Autonoom Transport