Zeeland Connect TV

Zeeland Connect TV maakt regelmatig video’s voor de verschillende innovatielijnen.

Meest recente video:

Agenda overzicht

Video introductie lunchsessies over Zero Emissie

Een video over Zero Emissie Transport in Zeeland! Deze video was een opwarmer voor de twee lunchsessies over Zero Emissie die we op maandag 29 en dinsdag 30 maart 2021 organiseerden. We hadden een mooie mix van deelnemers die ondernemers, overheid en onderwijs vertegenwoordigden. Dankzij hun inbreng hebben we weer genoeg stof tot nadenken! En met veel interesse kijken we uit naar het TCO-model dat eind april wordt gepresenteerd.

Hier vindt u een overzicht van alle video’s

‘Logistieke Stromen & Verbindingen’. In een serie van meerdere kleinschalige lunchbijeenkomsten gaan Zeeuwse ondernemers met elkaar in gesprek over de belangrijkste innovatieve trends & ontwikkelingen rond een bepaald logistiek thema en in welke mate deze van invloed zijn op hun bedrijfsvoering.

Zeeland Connect organiseert de eerste (digitale) lunchbijeenkomst rond het thema Digitalisering & Robotisering. De bedoeling van deze kleinschalige bijeenkomsten is dat we in een informele setting met elkaar in gesprek gaan over de trends en ontwikkelingen rond dit thema en wat deze betekenen voor de bedrijfsvoering in de logistieke sector.

Digitale lunchsessies rond het thema ‘Human Capital & Sociale Innovatie’. Sommigen zien zelfs voordelen van deze digitale aanpak: waar je bij fysieke bijeenkomsten nog vaak (al dan niet bewust) kiest met wie je in gesprek gaat, tref je bij onze lunchsessies gesprekspartners die je mogelijk niet zelf gekozen hebt, maar toch heel interessant blijken voor je netwerk.

Dare2Share Talent Innovation Pool. Zeeuwse logistieke bedrijven gaan samen met studenten van de HZ University of Applied Sciences aan de slag met de implementatie van de digitale vrachtbrief.